Istoric

  Liceul Bănățean Oțelu Roșu și-a câștigat o identitate inconfundabilă printre școlile județului Caraș- Severin pentru ca și-a continuat tradiția învățământului performant, oferind locuitorilordin Valea Bistreiși nu numai (copii, tineri, adulți), indiferent de etnieși religie, oportunități de educație, astfel încât, absolvenții Liceului Văii Bistrei  s-au remarcat în cele șase decenii nu doar prin ceea ce știu, dar și prin ceea ce pot să facă acolo unde ei au devenit repere cetățenești și intelectuale.

  Înființarea învățământului liceal în zona Văii Bistrei s-a impusca o necesitate, uzina metalurgică funcționând după anul 1950 la capacitatea maximă, ceea ce impunea o forță de muncă calificată. Astfel că, în toamna anului 1953 debutează învățământul liceal sub denumirea de Școala Medie de 10 ani, cu o durată a cursurilor de 3 ani.Primul local de școală liceală l-a constituit actualul edificiu declarat monument istoric, Școala cu Troiță, local în care se desfășoară în prezent cursurile învățământului primar ale Școlii Gimnaziale Nr.1, astăzi structură a Liceului Bănățean Oțelu Roșu. Placa de marmură inscripționată pe frotispiciul clădirii confirmă acest adevăr.

  Printr-o decizie ministerială, durata cursurilor liceale se prelungește cu un an, astfel, în anul 1957, Școala Medie de 10 ani devine Școala medie de 11 ani.

Învățământul liceal a funcționat în paralel cu învățământul primar și gimnazial până în toamna anului 1961, când Școala Medie de 11 ani își schimbă denumirea în Școala Medie Mixtă și devine unitate liceală independentă. În 1965 Școala Medie Mixtă își schimbă denumirea în Liceu de Cultură Generală, urmând ca un an mai târziu să devină Liceu Teoretic.

  În anii revoluției industriale, politicile educaționale au extins domeniile profesionale, marginalizând învățământul teoretic, practic Liceul Teoretic din Valea Bistrei este desființat în mod abuziv și nejustificat. Vechea Școală Profesională a uzinei, ce funcționa din anul 1927, a devenit locul și cadrul unde se profila, în 1973, Liceul Industrial Metalurgic, unitate ce a funcționat în paralel cu Școala Profesională, Școala de Maiștri și Școala Postliceală.

  După Revoluția din 1989, învățământul este declarat “prioritate națională”, Liceul Industrial Metalurgic își schimbă denumirea, în anul 1990, în Grup Școlar Industrial, unitate ce a început să școlarizeze, pe lângă filiera tehnologică, și filiera teoretică cu profilurile real și uman. În anul școlar 2000-2001, Grupului Școlar Industrial i se arondează Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Oțelu Roșu, unitatea școlarizând din acel an, pe lângă ciclul liceal, și ciclurile de învățământ primar și gimnazial.

  Semn al recunoașterii valorii liceului și al rezultatelor obținute, în anul școlar 2010-2011, Grupul Școlar Industrial își schimbă denumirea în Liceul Bănățean. În vederea asigurării calității educației și a optimizării gestionării resurselor, conducerea Liceului Bănățean și a Școlii cu clasele I-VIII Nr. 1 au primit în anul școlar 2010-2011, acordul Primăriei și Consiliului Local Oțelu Roșu în vederea unificării celor două unități de învățământ. Astfel, Școala Gimnazială Nr.1 devine structură a Liceului Bănățean.

  În calitate de ofertant comunitar de servicii educaționale, liceul și-a profesionalizat demersul instructiv-educativ sub semnul calității și eficienței didactice. Pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, liceului i se acordă, în anul 2012, certificatul de Școală Europeană.

  În toamna anului 2013, Liceului Bănățean i se arondează și Grădinița cu Program Normal Nr.1, grădiniță ce funcționează în localul învățământului primar.

  Performanțele înregistrate an de an de elevi la olimpiadele și concursurile județene, interjudețene și naționale, medaliile de aur și argint obținute de Horațiu Stoica la olimpiadele internaționale de la Helsinki și Havana, rezultatele bune de la evaluările naționale, reprezintă un cadru de referință pentru oferta educațională pe care unitatea noastră școlară o oferă elevilor de pe Valea Bistrei.