Misiunea

Liceul Bănățean Oțelu Roșu există de peste 60 de ani, pentru că și-a continuat tradiția învățământului performant, oferind locuitorilor din Valea Bistrei și nu numai (copii, tineri, adulți), indiferent de etnie și religie, oportunități de educație, astfel încât, absolvenții Liceului Văii Bistrei  să se remarce nu numai prin ce știu, dar și prin ceea ce pot să facă, să fie capabili să adauge  informației lor dobândite în școală noi cunoștințe și deprinderi pe care să le poată utiliza manifestându-și și spiritual inovator, oameni care în actuala dimensiune europeană să manifeste angajament social, asumare de responsabilități legate de binele lor și  de binele comun.