“CANGURAŞUL MATEMATICIAN”
  Activitatea/proiectul

Concursul

 “CANGURAŞUL MATEMATICIAN” 

Proiect POSDRU/17/1.1/G/37412

„Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă-ICOM”

 (ANEXA 20a, 20b)

1  Perioada în care s-a derulat aprilie 2011
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • 11 elevi din clasele I, a II-a, a III-a, cu vârste cuprinse între 7-10 ani.
 • Liceul Bănăţean din Oţelu-Roşu, părinţii, comunitatea locală.
3  Coordonator Coordonator: inst. Popescu Alina, înv. Lala Maria, înv. Homota Floare.
4  Obiective
 • să promoveze matematica în rândul elevilor
 • să mobilizeze intuiţia, imaginaţia, gândirea creativă şi aplicată, capacitatea de a selecta şi de a lua decizii
 • să familiarizeze elevii cu o metodă modernă de testare – verificare, testul grilă antrenându-i astfel pentru examenele viitoare.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

Matematică şi ştiinţe

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Obtinerea calificativului EXCELENT  de către patru elevi la clasa I, un elev de la clasa a II-a şi doi elevi de la clasa a III-a.
 • Obţinerea calificativului FOARTE BINE de către patru elevi de la clasa a II-a.
 • Popularizarea rezultatelor proiectului prin înmânarea de diplome speciale din partea conducerii şcolii.
 • Popularizarea rezultatelor la gala astristă.
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
 • premii
 • diplome pentru elevii participanti.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul asupra instituţiei

 • Instituţia şi-a sporit prestigiul prin participarea la acest concurs internaţional de matematică aplicată.

Impactul asupra elevilor:

 • Elevii au fost incluşi în competiţii internaţionale;
 • Au fost răsplătiţi cu diplome de participare.

Impactul asupra persoanlului şcolii:

 • Personalul şcolii a fost motivat şi s-a implicat în activităţile proiectului.

Impactul asupra comunităţii locale:

Părinţii şi comunitatea locală apreciază şi sprijină organizarea acestor competiţii pentru dezvoltarea imaginaţiei, gândirii creative şi aplicată.

9  Caracterul inovator Competiţia oferă o bază de date pentru realizarea de studii asupra capacităţii elevilor de  a înţelege şi a aplica matematica.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Concursul  “Canguraşul matematician” a fost susţinut atât de conducerea Liceului Bănaţean, cât şi la nivelul parteneriatului prin sugestiile schimbate între parteneri;
 • Sprijin financiar de la sursa extrabugetară a şcolii;
 • Se preconizează continuarea acestui concurs în anii şcolari viitori.