“Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România”
  Activitatea/proiectul “Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” Proiect POSDRU/1/1.1/S/7     ID 4390
1  Perioada în care s-a derulat  2009 – 2012
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • 40 de elevi implicaţi direct,  de la clasele V –VIII, cu vârste cuprinse intre 11 şi 15 ani, dintre care : 15 băieţi, 25 fete, participanţi la cele trei concursuri subsumate proiectului, după cum urmează:

          SUNT INDEPENDENT – ŞTIU SĂ ALEG  (15 elevi participanţi)

CEL MAI SĂNĂTOS SANDVICI  (15 elevi participanţi)

          IUBESC VIAŢA – SUNT PREGĂTIT S-O TRĂIESC  (10 elevi participanţi)

 • 3 cadre didactice implicate în proiect;
 • 180 de elevi din comunităţi dezavantajate/zona Valea Bistrei .
3  Coordonator La nivel naţional: Prof. Daniela Călugăru – M.E.C.T.S.
La nivel local: Prof. Rozina Ghiorghioni – Liceul Bănăţean Oţelu Roşu
4  Obiective • Formarea stilului de viaţă sănătos în sprijinul cetăţeniei active  pe baza de intervenţii extracurriculare şi nonformale prin identificarea  abordării  educaţionale necesare;• Iniţierea  ofertelor educaţionale  specifice de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii incluzive de calitate pentru copii din comunităţi  dezavantajate, cu precădere rurale prin formarea  categoriilor de factori de decizie din învăţământul preuniversitar;

• Creşterea gradului de conştientizare la categorii  de actori sociali locali asupra necesităţii de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii incluzive pentru copiii din comunităţile dezavantajate.

5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicareMatematică şi ştiinţe

Om şi societate

Arte

Consiliere şi orientare

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale• Lucrări de artă plastică executate de elevii  de la Şcoala de arte plastice cu program suplimentar de pe lângă Liceul Bănăţean Oţelu Roşu şi de la ciclul gimnazial al liceului;

• Realizarea unei expoziţii de artă plastică în holul principal al liceului;

• Realizarea unei expoziţii de artă plastică în holul principal al Inspectoratului  Şcolar judeţean Caraş Severin;

• Montarea unui panou al proiectului în holul principal al liceului;

 

Rezultate obţinute

• Obţinerea unui număr de 6 diplome, după cum urmează:

-  4 diplome in concursul “ CEL MAI SĂNĂTOS  SANVICI”

-  2 diplome în concursul “ SUNT INDEPENDENT  – ŞTIU SĂ  ALEG”

7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Metode de evaluare

 • observarea
 • evaluarea globală
 • autoevaluarea

     Metode de diseminare

 • realizarea unui panou al proiectului;
 • prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral şi Consiliul elevilor
 • anunţuri în presă;
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

 • instituţia şi-a sporit prestigiul prin participarea la acest proiect

Impactul proiectului asupra cadrelor didactice:

 • personalul şcolii a fost motivat şi s-a implicat în activităţile proiectului

Impactul proiectului asupra elevilor:

 • elevii au fost implicaţii în concursuri;
 • au fost răsplătiţi cu premii şi diplome de participare.

Impactul proiectului asupra comunităţii locale:

părinţii şi comunitatea locală apreciază acest gen de competiţii şi sprijină organizarea lor pentru dezvoltarea talentului şi creativităţii elevilor.

9  Caracterul inovator Caracterul interdisciplinar al subiectului abordat  reprezintă oportunitatea participării unuinumăr mare de elevi şi cadre idactice la activităţile proiectului.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Experienţa dobândită în cadrul acestui proiect a determinat implicarea în accesarea/scrierea şi derularea altor proiecte europene;
 • Elevii şi profesorii s-au implicat în continuare în activităţi de creaţie literară şi plastică, participând la diferite concursuri judeţene şi naţionale, pe această tematică.