“BITOLA 2011”
  Activitatea/proiectul

“BITOLA 2011”

Concurs european de arte plastice

1  Perioada în care s-a derulat 2-23 MAI 2011
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  15elevi ai Şcolii de artă cu program suplimentar de pe lângă Liceul Bănăţean Oţelu-Roşu, cu vârste cuprinde între 10 şi 19 ani.
3  Coordonator  Prof. Beşliu Florin
4  Obiective
  • Să stimuleze creativitatea elevilor
  • Să realizeze lucrări în care să primeze mesajul prieteniei între copiii Europei
  • Să participe la un concurs internaţional cu lucrări de artă
  • Să înţeleagă mesajul prieteniei de pretutindeni.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

Arte

Consiliere şi orientare

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
  • Lucrări de creaţie plastică executate în tempera în format A3 trimise în Macedonia pentru realizarea expoziţiei europene “Bitola 2011”
  • Diplome de participare
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
  • Jurizare
  • Diplomă pentru Şcoala de arte cu program suplimentar şi pentru prof. Beşliu Florin
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)
  • Dorinţa de a realiza creaţii plastice la nivel de exprimare plastică şi decorativă superioară
  • Stimularea părinţilor prin creaţii plastice realizate de copii pe suport textil pentru şcoală şi pentru acasă
9  Caracterul inovator Însuşirea de noi tehnici şi exprimări plastice în baza limbajului plastic
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Realizarea de lucrări pe suport textil pentru expunerea în incintele şcolilor şi a altor instituţii din oraş