“EI NU TE VOR CUNOAŞTE NICIODATĂ, DAR VEI FI CU EI IN RUGĂCIUNILE LOR”
  Activitatea/proiectul

“EI NU TE VOR CUNOAŞTE NICIODATĂ,

DAR VEI FI CU EI IN RUGĂCIUNILE LOR”

Proiect de voluntariat în colaborare cu UNICEF ROMÂNIA

1  Perioada în care s-a derulat  Ianuarie 2010 – martie 2010
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • elevii  clasei a XI-a TIE (tehnician În instalaţii electrice), cu vârste cuprinse între 17-18 ani de la Liceul Bănăţean din Oţelu-Roşu, România;
 • UNICEF ROMÂNIA – partenerul nostru din proiect;
 • Beneficiari: Persoanele  afectate de devastatorul cutremur din HAITI (un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter, care a provocat o tragedie umană, 255000 persoane şi-au pierdut viaţa)
3  Coordonator  Profesor: Maria Mărgineanu
4  Obiective
 • să favorizeze motivaţia elevilor pentru voluntariat ;
 • să dezvolte voluntariatul la  nivel individual sau de grup  prin care să obţină abilităţi de lideri, să devină vocea celor care nu se pot reprezenta singuri;
 • să .poată  angrena alţi tineri în diferite proiecte de voluntariat ;

se dezvolte motivaţia personală, să fie mai buni, oameni adevăraţi.

5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare Om şi societateArte
6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale

 • Albumul foto al şcolii;
 • Raport privind colaborarea cu ceilalţi parteneri;
 • Raport financiar privind strângerea de fonduri de la cetăţenii din OŢELU ROŞU şi cei din comunele de pe VALEA BISTREI;
 • Un site ce va găzdui informaţii despre formele de voluntariat în care tinerii se pot implica;

Rezultate obţinute

 • În urma activităţii desfăşurate de elevii clasei XII TIE, au fost încheiate parteneriate cu PRIMĂRIA OŢELU ROŞU, BISERICA ORTODOXĂ FERDINAND, SF. CONSTANTIN ŞI ELENA, OHABA, RUSCA MONTANĂ, BISERICA BAPTISTĂ MAGURA, GLIMBOCA;
 • Depunerea in contul UNICEF ROMANIA a sumei de 5300 lei, bani rezultaţi din donaţiile cetăţenilor din OŢELU ROŞU şi cetăţenii comunelor de pe VALEA BISTREI;

Albumul foto al clasei

7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Metode de evaluare

 • evaluarea gradului de implicare a echipei de proiect în  respectarea programului activităţilor stabilite;
 • analiza documentelor financiare;

Metode de diseminare

 • publicarea unor articole, diseminarea la televiziunea locală;
 • analiza împreuna cu reprezentantul UNICEF a rezultatelor obţinute.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

 • proiectul încurajează cooperarea  cu alte şcoli în dezvoltarea de proiecte comune  de voluntariat;
 • şcoala va dobândi  recunoaştere pentru implicarea sa cu partenerii UNICEF.

Impactul proiectului asupra cadrelor didactice:

 • profesorii pot iniţia proiecte de voluntariat pe plan local în colaborare cu celelalte instituţii de învăţământ din oraş sau din zonă.

Impactul proiectului asupra elevilor:

 • elevii participă la un proiect care dezvoltă generozitatea, pasiunea, implicarea şi responsabilitatea ;
 • proiectul promovează dezvoltarea unor abilităţi de voluntariat şi oferă elevilor perspective în acest domeniu pe plan internaţional.

Impactul proiectului asupra comunităţii locale:

 • comunicarea la nivelul instituţiei şi Consiliului local privind rezultatele  proiectului;

implicarea comunităţii locale în derularea proiectului de voluntariat.

9  Caracterul inovator
 • Proiectul a reliefat o colaborare foarte bună între profesor şi elevi, a creat punţi de prietenie şi solidaritate;
 • Elevii s-au implicat cu mult devotament , pe grupe constituite în funcţie de zona de domiciliu, au difuzat materiale, au fost din casa în casă pentru strângerea de fonduri, au conceput afişe, postere în sprijinul acestei acţiuni.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Crearea grupului de voluntari la nivel instituţional a determinat iniţierea altor proiecte sociale: susţinerea elevilor cu situaţie materială precară, acţiuni umanitare la Azilul de bătrâni de la Glimboca;
 • Proiectul a fost apreciat de partenerul principal UNICEF ROMANIA, prin persoana doamnei DESPINA ANDREI, care a trimis scrisoare de felicitare pentru rezultatele proiectului.