PENTRU CUCERIREA DREPTURILOR NOASTRE – FESTIVALUL DREPTURILOR COPILULUI”
  Activitatea/proiectul

Proiectul “PENTRU CUCERIREA DREPTURILOR NOASTRE – FESTIVALUL DREPTURILOR COPILULUI”

Implementat de Gederaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei, Delegaţie Wllonie –Bruxelles, Ambasada Spaniei, Ambasada Norvegiei, Ambasada Canadei, Ambasada Elveţiei, Fundaţia Parada şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Francez din Bucureşti

1  Perioada în care s-a derulat  Ediţia a II-a – noiembrie-decembrie 2011
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  11 elevi ai Şcolii de artă cu program suplimentar de pe lângă Liceul Bănăţean Oţelu-Roşu, cu vârste cuprinde între 10 şi 19 ani.
3  Coordonator  Prof. Beşliu Florin
4  Obiective
 • Să stimuleze creativitatea plastică a elevilor
 • Să-şi exprime simbolic sentimentele
 • Să realizeze diferite lucrări de artă prin care să-şi exprime părerea legată de apărarea drepturilor copiilor.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

Arte

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Lucrări de artă
 • Afişe de popularizare
 • Diplome de participare
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
 • Jurizare;
 • Certificarea protagoniştilor;
 • Proiecte elaborate pentru expoziţie.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)
 • Cunoaşterea cunoştinţelor privind drepturile tinerei generaţii;
 • Aplicarea în practică a normelor ce vizează drepturile copilului.
9  Caracterul inovator Însuşirea de noi tehnici şi exprimări plastice în baza limbajului plastic
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • crearea de lucrări decorative;
 • participare la următoarele ediţii.
 • Finanţare din sursa extrabugetară, de la Consiliul Local Oţelu Roşu