„ SA DESCOPERIM ENERGIA”
  Activitatea/proiectul

„ SA DESCOPERIM ENERGIA”

Concursul “PLAY ENERGY”

1  Perioada în care s-a derulat  2011
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • 10 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, 5 elevi de la profilul tehnologic si 5 elevi de la profilul teoretic  şi corespondenţii lor din alte 9 tarii:Italia, Chile, Costa Rica, Brazilia, Guatemala, Panama, Rusia, Slovacia, SUA.
 • Parteneri sunt din cadrul Enel Servicii Comune .
3  Coordonator
 • Instituţia coordonatoare: Play Energy-Bucuresti;
 • Coordonatori pentru Liceul Bănăţean Oţelu Roşu: Prof. Unguras Eleonora si prof Barany Mirela.
4  Obiective
 • Să găsească toate sensurile energiei;
 • Să descopere ce înseamnă să fie ecologist ;
 • Să descopere savantul în chimie;
 • Să descopere noţiunea de energie verde;
 • Să determine consumul de energie din 2010 ;
 • Să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităţilor şcolare, în sectorul energiei electrice şi a energiei verzi;
 • Să se creeze instrumente de cooperare durabilă.
5  Ariile curriculare implicate Tehnologii în domeniul electric

Fizica şi ştiinţe

Chimie 

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Înfiinţarea a 10 Grupuri de elevi din 10 ţări diferite pentru   Informarea şi Documentarea acestora în Energia verde;
 • Pliante;
 • Invitaţii;
 • Realizarea unui panou în holul principal al Liceului;
 • Tipărirea  unui articol în revista şcolii  care să prezinte rezultatele proiectului, bune practici, opiniile profesorilor şi specialiştilor în domeniu.
 • Amenajarea unei biblioteci – fond de carte axat pe tema energiei electrice.
 • Folosirea fondului de carte de specialitate de către cadrele didactice la activităţile proiectului;
 • Crearea unei baze de date la nivel instituţional;
 • Organizarea unei mese rotunde pe tema energiei verzi incluzive;
 • Înmânarea de diplome de organizare şi de participare din partea echipei de proiect.
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Metode de evaluare:

 • Întâlniri de proiect;
 • Schimburi de experienţă şi bune practici;
 • Activităţi de învăţare şi sesiuni de formare comune;
 • Mini-soft educaţional;
 • Afişe;
 • Realizarea de pliante şi afişe care au fost împărţite locuitorilor oraşului Oţelu Roşu;
 • Popularizarea în presa locală a rezultatelor proiectului.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

 • îmbunătăţirea activităţii didactice;
 • îmbunătăţirea relaţiilor dintre cadrele didactice, stimularea muncii în echipă;
 • creşterea sprijinului acordat de către director în derularea proiectului.

Impactul proiectului asupra cadrelor didactice

 • îmbunătăţirea competenţelor pedagogice;
 • îmbunătăţirea competenţelor manageriale;
 • creşterea motivaţiei.

Impactul proiectului asupra elevilor:

 • îmbunătăţirea abilităţilor sociale, încrederii şi stimei de sine;
 • creşterea motivaţiei pentru învăţare;
 • invatarea modului de gandire pentru realizarea unor nori proiecte la nivel local si national.

Impactul proiectului asupra comunităţii locale:

 • conştientizarea şi acceptarea faptului că în societatea de astăzi există tineri care sunt preocupati de energie si de reducerea acesteia prin inlocuirea cu noi tipuri de energie cu consum mici;

creşterea implicării altor şcoli şi instituţii în activităţi similare.

9  Caracterul inovator
 • centrele Play Energy de Informare şi Documentare , au oferit posibilitatea creării unei Reţele Electrice  care are menirea de a promova energia verde,
 • creaţii originale individuale şi în echipă;
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Participarea la proiecte de mobilitate internaţională.
 • Corespondenţă permanentă între cadrele didactice implicate în proiect.
 • Corespondenţă permanentă între managerii unităţilor de învăţământ şi coordonatorul de proiect, ISJ Caraş-Severin.
 • Amendamente aduse Regulamentului de Ordine Interioară privind comportamentul elevilor şi al cadrelor didactice.
 • Organizarea de activităţi la nivel instituţional cu implicarea unui număr mare de elevi.