“SĂRBĂTORIM EUROPA ÎN ŞCOALĂ!”
  Activitatea/proiectul “SĂRBĂTORIM EUROPA ÎN ŞCOALĂ!”Proiectul/Campania europeană Spring Day 2010
1  Perioada în care s-a derulat Mai – iunie 2010
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • Elevii claselor I-IV, V-VIII, a IX-a , a X-a , a XI-a , a XII-a MI, U, SN, M, EM, E, TAP, cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani, din cadrul liceului;
 • Parteneri de proiect din Europa;
 • Muzeul de Etnografie al Regimentului 13 din Caransebeş;
 • Muzeul Banatului Montan din Reşiţa.
3  Coordonator  Profesor Sandu Valentin
4  Obiective
 • Obiectivul principal al campaniei “Primăvara Europeană” este de a organiza activităţi prin intermediul cărora elevii să reflecteze la Europa şi să-şi exprime opiniile pe marginea acestui subiect;
 • Campania contribuie , de asemenea, la conceperea unor activităţi de învăţare creativă, care stimulează utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei;
 • Să orienteze elevii către cercetarea spaţiului cultural european;
 • Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare în parteneriatul european.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicareOm şi societate

Arte

Tehnologii

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale

 • expoziţii  de pictură, grafică, sculptură;
 • poezii în diferite limbi de circulaţie internaţională;
 • mese rotunde ale elevilor şi cadrelor didactice;
 • expunere video a produselor cercetărilor locale în istorie, etnografie şi folclor;

Rezultate obţinute

 • Rezultatele activităţii desfăşurate în cadrul proiectului reprezintă un mijloc de promovare a imaginii şcolii;

Colaborarea între cadrele didactice de la diferite discipline.

7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Metode de evaluare:Observaţia;

Analiza produselor activităţilor;

Dezbateri.

Metode de diseminare:

 • informări, discuţii, comunicări în diferite contexte;
 • elaborare de proiecte pe anumite teme educaţionale;

popularizare în presa locală.

8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul proiectului asupra instituţiei:

 • îmbunătăţirea şi optimizarea activităţii didactice şi manageriale în cadrul comun european;
 • dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie.

    Impactul proiectului asupra cadrelor didactice:

 • dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi TIC;
 • dezvoltarea abilităţilor privind munca în echipă.

    Impactul proiectului asupra elevilor:

 • dezvoltare abilităţilor lingvistice;
 • dezvoltarea abilităţilor în utilizarea TIC;
 • îmbogăţirea cunoştinţelor despre cultura, valorilor ţărilor europene.

    Impactul proiectului asupra comunităţii locale:

 • întărirea cooperării cu parteneri europeni;

creşterea implicării şcolii în activităţi similare.

9  Caracterul inovator
 • stimularea şi susţinerea exprimării identităţii culturale şi lingvistice în facilitarea integrării europene şi în asigurarea comunicării între tinerii europeni;
 • crearea de legături între toţi tinerii, indiferent de naţionalitate, religie şi cultură.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Lucrările ştiinţifice de la simpozion sunt folosite ca auxiliar curricular;
 • Diplomele obţinute şi rezumatele comunicărilor ştiinţifice sunt folosite pentru promovarea imaginii şcolii;
 • Picturile realizate de elevi şi poezia în diferite limbi străine sunt postate pe internet pentru promovarea imaginii şcolii.