“ZÂMBET DE COPIL”
  Activitatea/proiectul

“ZÂMBET DE COPIL” 

Concurs  Internaţional în colaborare cu Asociaţi internaţională WORLDTEACH

1  Perioada în care s-a derulat  Iunie 2011
2  Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
 • 2 elevi din clasele I-IV cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani;
 • Liceul Bănăţean din Oţelu Roşu,
 • părinţii,
 • comunitatea locală.
3  Coordonator Coordonator general : Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Oţelu-Roşu
Coordonator Liceul Bănăţean: inst. Popescu Alina
4  Obiective
 • să realizeze lucrări în care să primeze înţelegerea zilei de 1 Iunie ca Zi Internaţională a Copilului;
 • să expună lucrările într-o expoziţie, iar juriul să stabilească lucrările câştigătoare.
5  Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

Arte

6  Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concret la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Lucrările realizate de elevii ţărilor participante la concurs;
 • Expoziţie cu lucrările realizate de elevi.
7  Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
 • Confirmarea participării la acţiune prin diplomă pentru elevii participanti la concurs.
 • Diplome înmânate participanţilor.
 • Masă rotundă organizată în parteneriat cu elevii şi părinţii clasei I pe tema proiectului.
8  Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul asupra instituţiei

 • Sporirea prestigiului instituţiei prin participarea la acest concurs internaţional de desen.

Impactul asupra cadrelor didactice:

 • Cadrele didactice au fost motivate şi s-a implicat in activităţile proiectului.

Impactul asupra elevilor:

 • Includerea elevilor în competiţii internaţionale.
 • Diplome de participare.

Impactul asupra comunităţii locale:

Părintii si comunitatea locală apreciază si sprijină organizarea acestor competitii pentru dezvoltarea talentului si creativitătii elevilor.

9  Caracterul inovator
 • Stimularea şi susţinerea dorinţei elevilor de a realiza creaţii plastice tematice.
10  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
 • Concursul “Zâmbet de Copil” a fost sustinut atât de conducerea Liceului Bănăţean, cât şi la nivelul parteneriatului prin sugestiile schimbate între parteneri.