Resurse Materiale

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale optime desfăşurării unui învăţământ de calitate. Începând cu anul școlar 2011/2012 Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu-Roșu devine structură a Liceului Bănățean. Astfel, din cele 7 corpuri de clădire existente la ora actuală, 3 au fost reabilitate, 2 prin Programul PHARE – TVET pentru învăţământul tehnic şi profesional, iar două prin Programul Guvernamental finanţat de MedCT.

La ora actuală unitatea noastră şcolară dispune de:

–  70 săli de clasă în care sunt amenajate 33 de cabinete şi 7 laboratoare, după cum urmează:

– Cabinete de limbă română                                                        -5

– Cabinete de limbi străine                                                           -4

– Cabinete de matematică                                                             -5

– Cabinete de geografie                                                                   -2

– Cabinet de istorie                                                                           -1

– Cabinet de socio-umane                                                              -1

– Cabinete de fizică                                                                            -2

– Cabinet de religie                                                                            -1

– Cabinet de desen şi arte plastice                                              -1

– Cabinet de educaţie muzicală                                                    -1

– Cabinet tehnic – Desen tehnic                                                    -1

– Cabinet tehnic – Studiul materialelor                                     -1

– Cabinete tehnice – Tehnologii mecanice                               -2

– Cabinet tehnic – Mecanic auto                                                   -1

– Cabinet tehnic – Educaţie tehnologică                                   -1

– Cabinet tehnic – Solicitari şi măsurări tehnice                    -1

– Cabinet tehnic – Electrotehnică                                                 -1

– Cabinet tehnic – Construcţii şi lucrări publice                     -1

– Cabinet tehnic – Turism si alimentaţie publică                    -1

– Laborator de chimie                                                                       -1

– Laborator de biologie                                                                     -1

– Laborator de fizică                                                                           -2

– Laborator tehnic – Electrotehnică                                            -1

– Laboratoare de informatică                                                         -4

– Laborator de mecatronică                                                            -1

– Săli clasă învăţământ primar                                                       -19

– Săli învăţământ gimnazial                                                             -15

  –  11 ateliere şcoală, dintre care:

– Domeniul mecanic – nivel 1                                                           -2

                                          – nivel 2                                                           -3

– Domeniul electrotehnic – nivel 1                                                 -1

                                                     – nivel 2                                                -1

– Domeniul electromecanic – nivel 1                                             -1

– Domeniul construcţii şi lucrări publice – nivel 1                   -1

– Domeniul turism si alimentaţie publică – nivel 1                   -1

Sală de sport                                                                                      -3

Bibliotecă şcolară                                                                          -2

Cabinet medical                                                                              -1

  – Cabinet de Documentare și Informare                        -1

Punct alimentar şcolar                                                              -1

Cabinet de orientare şi consiliere profesională       -1

Cabinet de asigurare a calităţii                                             -1

Muzeu de  geografie literară                                                    -1

Sală multifuncţională                                                                  -1

Clubul elevilor                                                                                  -1

Internat                                                                                                 -1

 – Cantină şcolară                                                                               -1

Poze cu Corpuri Cladiri