• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

An scolar 2021-2022

 

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în

Liceul Bănățean Oțelu Roșu

01.11.2021

 Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Liceul Bănățean este de este 68,75 % din totalul celor 64  angajați. Raportat la personalul didactic de predare, ponderea celor vaccinați este de peste 70,21 %.


 

 

ANUNȚ

Înscrierea în clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar 2021-2022 la

LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU se desfășoară în perioada

25-28 iulie 2021, după următorul program:

Dumineca: 16.00-19,00

Luni-Miercuri: 9.30-14.30

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE .

SE RECOMANDĂ SĂ SE VINĂ CU DOSARUL COMPLET. CINE NU ARE POSIBILITATEA DESCĂRCĂRII ȘI COMPLETĂRII DOCUMENTELOR NECESARE O VA FACE IN TIMPUL ALOCAT DE PROGRAMARE IN PREZENTA COMISIEI.

1.dosar plic de carton, fără șină și fără folii.

2. Cererea de înscriere completată, semnată. Cererea se găsește pe site-ul scolii.

Se va completa cererea conform profilului la care elevul este repartizat: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică, Filologie,Electromecanică, Mecanică

3. Acord privind prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal. Se găsește pe site-ul scolii

4. Copii simple, NELEGALIZATE, ale cărților de identitate (elev și ambii părinți/părinte) și a certificatului de naștere al elevului.

5. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – ORIGINAL

6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – ORIGINAL

7. Adeverință medicală cu vaccinările – ORIGINAL

8. Adeverință repartizare ISJ – NUMAI PENTRU CEI CARE OCUPĂ LOCURILE DISTINCT ALOCATE

 

NU ATAȘAȚI ALTE DOCUMENTE!

 

NOTE

1. Datorită situației pandemice va rugam sa respectati regulile de distantare sociala.

2. ÎN INTERIORUL INSTITUȚIEI VEȚI PURTA MASCĂ.

3. NU SE ACCEPTĂ DECÂT MAX. 2 PERSOANE ( DIN ACEIASI FAMILIE) LA ÎNSCRIERE (elev si/sau unul dintre părinți/tutori).

4. Pentru cei aflați în izolare sau carantină instituționalizată, documentele se trimit scanate pe email  liceulotelurosu@gmail.com sau prin poștă pe adresa școlii, cu confirmare de primire.

5. Candidații care, în perioada 25-28 iulie 2021, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia Județeană de Admitere. Acești candidați vor fi repartizați de către Comisia Județeană de Admitere, pe locurile rămase libere după rezolvarea cazurilor speciale.

 Observaţie : Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail, documente scanate. În cazultransmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Director,

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

 

CERERE DE INSCRIERE – MATEMATICA_INFORMATICA/INTENSIV INFORMATICA

CERERE DE INSCRIERE – FILOLOGIE

CERERE DE INSCRIERE – ELECTROMECANICA

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL