• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

An scolar 2022-2023

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE  SOLICITA  TRANSFER  ÎN VACANȚA DE VARĂ 2023  clasele X-XII

Cererea tip se va depune cel târziu în 18.08.2023 ( Modelul se gaseste la secretariatul scolii)

Perioada în care se vor programa testările pentru transferuri 2023 va fi  28 – 31.08.2023  și va fi afișată în ziua de 25.08.2023.

Test  compus din:

Scris 1 oră ; oral 15 min./ candidat

În conformitate cu R.O.F. – LBOR. , vă reamintim că testul  la diferite discipline  este elaborat conform programei/programelor  școlare din programa disciplinei parcursă în ultimul/ultimii ani scolari, in functie de clasa  la care se solicita transferul.

Disciplinele la care se susțin testări sunt:

Profil și specializare al clasei pentru care se solicită transfer Discipline la care se susține testare
Uman- filologie Limba și literatura română, Istorie, Limba latina, Limba Engleza/Germana/Franceza
Real- Matematică- informatică Matematică, Fizică, Informatica
Tehnic- Electromecanica Module de specialitate -domeniul electromecanic
Tehnic – Mecanica Module de specialitate -domeniul mecanic

 

Cadru legislativ –  ROFUIP 4183 /2022-  Art. 151 (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

(2) Disciplinele/modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei.

DIRECTOR

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

PROGRAME SCOLARE PENTRU SUSTINEREA EXAMENELOR DE DIFERENTA DIN

CLASA A IX -UMAN in CLASA A X -MI/intensiv INFO

programa-Examen-diferenta-matematica-iunie.iulie-2023-_clasa-a-IX-a_.pdf

programa – informatica_informatica-intensiv_9

ANUNT-DESCHIDERE-AN-SCOLAR-2022-2023

INSCRIERE _ CLASA A IX _A_ AN SCOLAR 2022-2023

                                                                  ANUNȚ

                           Înscrierea în clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar 2022-2023 la

                                  LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU se desfășoară în perioada

                                                    18-20 iulie 2022, după următorul program:

                                                                 Luni-Miercuri: 9.00-14.30

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE .

SE RECOMANDĂ SĂ SE VINĂ CU DOSARUL COMPLET. CINE NU ARE POSIBILITATEA DESCĂRCĂRII ȘI COMPLETĂRII DOCUMENTELOR NECESARE O VA FACE IN TIMPUL ALOCAT DE PROGRAMARE IN PREZENTA COMISIEI.

      1. Dosar plic de carton, fără șină și fără folii.

  1. Cererea de înscriere completată,semnată. Cererea se găsește atasata mai jos.

Se va completa cererea conform profilului la care elevul este repartizat: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică, Filologie, Electromecanică, Mecanică, Seral

  1. Acord privind prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal.
  2. Copii simple,NELEGALIZATE, ale cărților de identitate(elev și ambii părinți/părinte) și a certificatului de naștere al elevului.
  3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – ORIGINAL
  4. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – ORIGINAL
  5. Adeverință medicală cu vaccinările – ORIGINAL
  6. Adeverință repartizare ISJ – NUMAI PENTRU CEI CARE OCUPĂ LOCURILE DISTINCT ALOCATE

Presedinte comisie                                                                                                                      Director adjunct

prof. VIGH MARIANA                                                                                             prof. OLTEAN CARMEN SORINA

CERERE-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-MATEMATICA-_-INFORMATICA.pdf

CERERE-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-FILOLOGIE.pdf

CERERE-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-ELECTROMECANICA.pdf

CERERE-INSCRIERE-CLASA-A-IX-a-MECANICA.docx.pdf