• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS + 2017

PROIECT ERASMUS + , 2017-1-RO01-KA102-036335

” EXPERIENTE SI PERSPECTIVE PROFESIONALE PENTRU VIITORII ANGAJATI SAU ANGAJATORI PREGATITI PE PIATA EUROPEANA A MUNCII “

ANUNT LANSARE PROIECT

Primul proiect de formare profesionala prin intermediul mobilitatilor transnationale finantat prin programul ERASMUS +/, pentru elevii claselor de matematica – informatica, intensiv informatica, de la Liceul Banatean Otelu Rosu, care se va derula in anul scolar 2017-2018,îşi propune ca scop, dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (IT&C),atât prin stimularea formelor de lucru în echipăşi a colaborării într-un mediu real de lucru,cât şi prin promovarea unei dimensiuni europene de către Liceul Banatean Otelu Rosu.

Obiectivul proiectului: dezvoltarea competenţelor cheie europene vizate de studiul disciplinei IT din programa scolara si anume: competenţe în matematică şi competenţe de baza în ştiinţe şi tehnologie respectiv respectiv competenţe digitale, prin dobândirea de competenţe specifice de webdesign/grafică IT.

El se adreseaza unui grup tinta format din:

-16 elevi cls. X, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare Matematica-Informatica/Informatica intensiv

-16 elevi cls. XI, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare Matematica-Informatica/Informatica intensiv

si va avea ca parteneri c ompanii de IT din Cipru respectiv din Spania,

Perioada de desfasurare a mobilitatilor:

– Cipru, 4.06-22.06.2018

– Spania, 2.04-20.04.2018

 

Coordonator proiect

Prof. Chelbea Daniela Georgina

SELECTIA STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI

ANUNT PRIVIND SELECŢIA STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,

TEMATICA PROBEI DE LIMBA ENGLEZA IN VEDEREA SELECŢIEI STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,

TEMATICA PROBEI DE SPECIALITATE (SCRIS+PRACTIC) IN VEDEREA SELECŢIEI STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,

REZULTATE PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR DE CANDIDATURA- FLUX 1

REZULTATE PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR DE CANDIDATURA- FLUX 2

PROBA DE VIDEO INTERVIU- FISA DE INTERVIU

GRAFICUL DE DESFASURARE A PROBELOR DE LIMBA ENGLEZA-21.11.2017

REPARTIZAREA CANDIDATILOR , LA PROBA SCRISA DE LIMBA ENGLEZA -21.11.2017

REPARTIZAREA CANDIDATILOR DIN CLASA A XI-A, LA PROBA ORALA DE LIMBA ENGLEZA -21.11.2017

REPARTIZAREA CANDIDATILOR DIN CLASA A X-A, LA PROBA ORALA DE LIMBA ENGLEZA -21.11.2017

REPARTIZAREA CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA DE SPECIALITATE – Sala Dragomir-22.11.2017.

REPARTIZAREA CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA DE SPECIALITATE – Sala Radu -22.11.2017.

REZULTATE – FINALE – SELECTIE -FLUX 2

REZULTATE – FINALE – SELECTIE -FLUX 1

CONTESTATII – REZULTATE FINALE _ FLUX 2

REZULTATE FINALE _DUPA CONTESTATII_ SELECTIE _FLUX 1

REZULTATE FINALE _ DUPA CONTESTATII_SELECTIE _FLUX 2

PREGATIREA PARTICIPANTILOR – PARTICIPAREA ELEVILOR SELECTATI PENTRU STAGIILE DE PRACTICĂ LA

PROGRAMUL DE PREGATIRE  ESTE OBLIGATORIE !

PROGRAM  DE  PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ, LINGVISTICĂ, CULTURALĂ SI PRIVIND PREVENTIA  RISCURILOR

 

Activităţi de pregătire planificate:

 

Modulul Tema /activitati Metode si mijloace Nr. ore Nr. de participanţi Pers.care efectueaza pregatirea

Modulul I

Pregătire

pedagogica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea generală a Programului Erasmus+;
Prezentarea proiectului cu numărul 2017-1-RO01-KA102-036335 (scop si obiective, activitati, programul de formare, rezultate, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor);
Prezentarea programului si a proiectului in PPT 1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului;
Prezentarea contractului financiar individual si semnarea acestuia în 2 exemplare originale;
Prezentarea contractelor de finantare si de mobilitate 2 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi recunoașterea rezultatelor învătării dobânditeSemnarea acordului de invatare de catre elevi si parinti Model Acord de formare
Discutii privind evaluarea, validarea si certificarea; Studii de caz
1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Pedagogia stagiului: informaţii despre organizaţia de primire, locul de formare, aspecte specifice de comunicare, recomandări referitoare la modalitatea de desfăşurare a practicii, prevenirea riscurilor, obligațiile participantului, riscurile acoperite de asigurări; Prezentare in PPT
Accesari site-uri parteneri
Discutii privind activitatile de formare
2 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Prevenirea risurilor-Definirea riscurilor , Managementul  riscului ,Surse de risc in mobilitateModele comportamentale pentru prevenirea riscurilor ,Identificarea si evaluarea riscurilorMasuri de prevenire si protectie  Prelegere,Brainstorming,Dezbateri, studii de caz, Tehnica scenariilor 1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Pregatirea privind sarcinile de lucru din acordul  de formare, corelată cu tematica activității de formare a participantului(domeniului).Prezentarea portofoliul personal al elevului:caietul de practica si fisa de lucru  zilnica si explicarea  modul in care se face completarea acestuia de catre participant Prezentarea tematicii,studiu de caz , dezbateri pe tematica respectiva. 2 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Evaluarea, chestionar de evaluareOferirea de feedbackNOTA: se repeta tematica insuficient aprofundata de participanti (sub nota 8)  Chestionar de evaluare 1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Total pregatire pedagogica : 10 ore/flux Materialele rezultate in urma pregatirii se predau responabiului de proiect( POZE de la activitati, tabele prezenta si procese verbale ale intalnirilor cu elevii si parintii)

 

 

 

 

Modulul Tema /activitati Metode si mijloace Nr. ore Nr. de participanţi Pers.care raspunde de efectuarea pregatirii  

Modulul II

 

Pregătire lingvistică-limba engleza

 

TEST INIȚIAL Platforma OLS –Test initial 1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Curs on-line Platforma OLS Minim 10 ore / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
TEST FINAL Platforma OLS -Test final 1 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Total pregatire lingvistica: minim 12 ore/ fluxSe elibereaza certificate de pregatire lingvistica Materialele rezultate in urma pregatirii se predau responabiului de proiect( POZE de la activitati) SE URMARESTE PE PLATFORMA OLS PREGATIREA E LEVILOR ASTFEL INCAT SA FIE ACOPERITE MINIM 10 ORE INAINTE DE PLECAREA IN MOBILITATE. SE COMPLETEAZA PASAPORTUL LINGVISTIC EUROPASS DUPA FINALIZAREA TESTARII FINALE 

 

Modulul Tema /activitati Metode si mijloace Nr. ore Nr. de participanţi Pers.care efectueaza pregatirea

Modulul III

 

Pregătire culturală

 

Prezentarea cadrului natural al  Ciprului ( F1)/ Spaniei ( F2): asezare geografica, vecini, relief, clima, hidrografie, vegetatie si resurse naturale Prezentari PPT 2 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Demografie – istorie demografica, structura etnica, confesionala si lingvistica Discutii 2 / flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Sistemul de orase a Ciprului ( F1)/ Spaniei ( F2):. Turismul; locuri din patrimoniul mondial UNESCO Prezentari 2 /flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Educatia in Cipru ( F1)/ Spania( F2):. Cultura si personalitati culturale. Prezentari 2/flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Evaluare-prezentare de referate. Prezentari referate 2/flux 17/flux 116/flux 2 Prof.Chebea Daniela, responsabil proiect
Total ore pregatire culturala: 10 ore F1 / 10 ore F2MATERIALELE REZULTATE IN URMA PREGATIRII SE PREDAU LA RESPONABIL PROIECT(POZE DE LA ACTIVITATI + TABELE PREZENTA)

PERIOADELE DE DESFASURARE A PREGATIRII : FLUX 1 – 02-04.2018 / FLUX 2 -03-05.2018

 

DESFASURAREA MOBILITATILOR :

F1 – https://www.facebook.com/ERASMUS20171ro01102036335-FLUX-CIPRU-231285580937014/

F2- https://www.facebook.com/granada2018/

 

    IMAGINI DIN MOBILITATI

F1. Compania L. Lazarou CTC -Paphos- Cipru Stagiu de practica – Clasa a XI-a Matematica-Informatica/Intensiv Informatica

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

 

Compania DSI Granada Spain . Stagiu de practica – Clasa a X-a Matematica-Informatica/Intensiv Informatica

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

                       PREGATIREA CULTURALA IN MOBILITATI – VIZITE SI EXCURSII 

FLUX 1 – CIPRU

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

Fotografia postată de ERASMUS+20171ro01102036335 FLUX CIPRU.

FLUX 2 – SPANIA

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

Fotografia postată de Programul Erasmus+,Actiunea Cheie 1, VeT, 2017/1/Ro01/KA102/036335.

MATERIALE REALIZATE

FLUX 1 – CIPRU

MODELE DE LOGOURI PENTRU SIGLA SCOLII : Logo 1,  logo 2,  Logo 3,  Logo 4,  Logo 5,  Logo 6,  Logo 7,

FLUX 2 – SPANIA

PREZENTARE PROIECT – FLUX 2 – SPANIA

SITE-ul PROIECTULUI – FLUX 2 : https://erasmus-036335.webnode.ro/