• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS+ 2018

                                                                 ANUNȚ LANSARE PROIECT

           Liceul Bănățean Oțelu Roșu, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu 1.10.2018, proiectul “ – Cresterea competitivitatii pe piata fortei de munca,prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale la standarde europene-, Contract nr : 2018-1-RO01-KA102-047702

          Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 122470 Euro, şi este finanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus+, Mobilități de formare profesională/ VET (Acțiunea Cheie 1)

           Proiectul are drept obiectiv general: creșterea gradului  de angajabilitate pe piața muncii  prin reducerea șomajului in rândul absolvenților și  creșterea interesului pentru invățământul profesional,prin oportunitatea unei formări profesionale la standarde europene,in cadrul unor parteneriate transnaționale

           Grupul ţintă este format din:

  • 8 elevi – clasa XI-a, invatamant profesional de 3 ani, Domeniul: mecanic, Calificarea:Sudor – Nivel 3 – Flux 1
  • 8  elevi – clasa XI-a-invatamant profesional de 3 ani, Domeniul: mecanic, Calificarea: Mecanic auto- Nivel 3 – Flux 2
  • 16 elevi –clasa X – invatamant liceal, Domeniul Electromecanic,Specializarea  : Tehnician electromecanic- Nivel 4- Flux 3
  • 8 elevi – clasa X-a –invatamant profesional de 3 ani, Domeniul : turism si alimentatie, Calificarea: Ospatar- chelner(vanzator in unitati de alimentatie publica- Nivel 3-Flux 4

          Partenerii de proiect sunt:

  1. ORGANIZATII DE PRIMIRE

Flux 1: SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS + Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel – CEPRA- Lisabona –Portugalia

Flux 2– CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA- Lisabona – Portugalia

Flux 3: CHARALAMBOS MICHAEL METAL WORKS- Paphos- Cipru

Flux 4: St. George Hotel Enterprises – Paphos – Cipru

  1. ORGANIZATII INTERMEDIARE

Flux 1 si 2 – CASA DA EDUCACAO – Portugalia

Flux 3 si 4 – RIVENSCO CONSULTING LTD- Cipru

          Rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea personală și profesională a elevilor de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu pentru creșterea angajabilității pe piața muncii.

                                               RESPONSABIL PROIECT

                                      Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

 

                                             SELECTIA PARTICIPANTILOR LA MOBILITATILE VET

ANUNT SELECTIE PARTICIPANTI

TEMATICA PROBEI DE LIMBA ENGLEZA IN VEDEREA SELECTIEI STAGIARILOR VET

LISTA LUCRARILOR PENTRU PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR LA MOBILITATE – CALIFICAREA OSPATAR-VANZATOR-CHELNER IN UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA – FLUX 4

GRAFICUL-DE-DESFASURARE-A-PROBEI-DE-LIMBA-ENGLEZA-19-22.11.2018.pdf

GRAFICUL-DE-DESFASURARE-A-PROBEI-PRACTICE-14-15.11.2018.pdf

PROGRAM-PREGATIRE-PARTICIPANTI.pdf

Anunt-selectie-completare-grup-tinta-flux-3..pdf

GRAFICUL-DE-DESFASURARE-A-PROBEI-PRACTICE-si-INTERVIU-COMPLETARE-GRUP-TINTA-FLUX-3-.pdf

GRAFICUL-DE-DESFASURARE-A-PROBEI-DE-LIMBA-ENGLEZA-COMPLETARE-GRUP-TINTA-FLUX-3-.pdf

                                       ACTIVITATI MOBILITATI

ACTIVITATI FLUX 1  – https://www.facebook.com/Erasmus-Liceul-Banatean-Otelu-Rosu-mecanic-auto-2019-279707136282354/

ACTIVITATI FLUX 2-  https://www.facebook.com/Erasmus-Liceul-Banatean-Otelu-Rosu-275111650032618/

ACTIVITATI FLUX 3- https://www.facebook.com/Erasmus-2018-CIPRU-Sudori-312041746171790/

ACTIVITATI FLUX 4- https://www.facebook.com/ErasmusLiceul-Banatean-Otelu-Rosu-Turism-si-alimentatie-Cipru-2019-1105133236339883/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCZtaUOTE8aT_qQOOQ31wr-1wY0Ss42QosGbgLkI1Vv0SII17eMa2SjskNcqg-YZoe8AvQIgf8eN1AW