• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Erasmus+ 2020

                                                                     ANUNȚ LANSARE PROIECT

Liceul Bănățean Oțelu Roșu, în calitate de beneficiar in consorțiu CS-HD-ERASMUS + alături de  Colegiul Național CD. Loga Caransebeș, Liceul Teoretic Traian Vuia , Reșița și Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Hunedoara, implementează, începând cu 1 Octombrie 2020, proiectul “ EXPERIENȚĂ EUROPEANĂ-DRUM DESCHIS CĂTRE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE- contract nr. 2020-1-RO01-KA102-078789.

Proiectul care are o perioadă de implementare de 16 luni și o valoare totală de 195,340.00 EURO,  este finanțat prin programul Uniunii Europene pentru domeniile educației, formării, tineretului si sportului ERASMUS +, Acțiunea cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scop educațional.

Obiectivul general al proiectului este în deplină concordanță cu direcțiile strategiei Europa 2020 în domeniul educației, și vizează creșterea dimensiunii europene in educație și formare profesională pentru cele patru școli, care fac parte din consorțiu.

Obiectivele  specifice sunt:

 • Dezvoltarea de noi competențe digitale și de specialitate ocupațională în webdesign,relevante și transferabile , adaptate la mediul de afaceri din spațiul UE,pentru 64 elevi-informatică/intensiv din regiunea CS-HD, prin mobilități transnaționale
 • Conștientizarea apartenenței la același sistem de valori europene în educație prin elaborarea unui CDS internationalizat având la baza SO de Designer pagini web,
 • Formarea unei forțe de muncă adaptabilă la o piață a muncii incluzive prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții și companii europene, abilitate să certifice RI dobândite de elevi prin mobilitățile transnaționale,
 • Promovarea dezvoltării personale prin plasament de lucru transnațional.

Grupul ţintă este format din 64 de elevi dintre care:

 • 16 elevi – clasa X-a, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică/intensiv informatică, de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu
 • 16 elevi – clasa X-a, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică/intensiv informatică, de la Colegiul Național CD Loga, Caransebeș
 • 16 elevi – clasa X-a, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică/intensiv informatică, de la Liceul Teoretic Traian Vuia, Reșița
 • 16 elevi – clasa X-a, filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică /intensiv informatică, de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Hunedoara

Parteneri:

 • Rato-Associacao Para a Divulgacao Cultural e Cientifica- Amora – Portugalia
 • Mavros Petros – Paphos Cipru
 • Jelly Code – Rio de Mouro, Portugalia
 • Lazarou CTC – Paphos Cipru
 • Casa da Educacao -Lisabona , Portgalia
 • Rivensco Consulting ltd – Paphos Cipru

Rezultate așteptate:

 • 64 de elevi cu perspective sporite de carieră și de creștere a gradului de angajabilitate pe piața muncii.
 • 64 elevi cu noi abilități, cunoștințe și competențe cheie corespunzătoare domeniului IT, care vor fi certificate prin instrumente Europene ( documentul de mobilitate EUROPASS) și incluse în calificare prin instrumente ECVET.
 • 64 elevi cu noi competențe lingvistice,interculturale și transversale, necesare in societatea cunoașterii.

Impactul proiectului asupra Consorțiului CS-HD-ERASMUS +, constă în imbunătățirea celor 4 arii de interes,in termeni de dezvoltare calitativă și internationalizare, specificate in strategia de internationalizare promovată, în funcție de care au fost stabilite si obiectivele acestui proiect

Beneficiul pe termen lung se va concretiza în  plusul de valoare adăugat prin proiect, ofertei educaţionale pentru asigurarea sustenebilităţii  în comunitate, în regiune şi în cadrul bazinului de recrutare a elevilor

COORDONATOR  PROIECT CONSORȚIU

Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA


     SITE PROIECT :   https://sites.google.com/liceulbanatean.ro/erasmus20201ro01ka102078789/pagina-de-pornire


                                                                          ANUNT SELECTIE 

ANUNT-CONCURS-SELECTIE-PROIECT-ERASMUS-.pdf


DOCUMENTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI DE CANDIDATURA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE SELECTIE

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE SELECTIE CARE TREBUIE COMPLETATE ONLINE

 1. FISA DE INSCRIERE : https://forms.gle/ujHnyonrecsrELHy5
 2. CV – FORMAT EUROPASS –https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen
 3. SCRISOARE DE INTENTIE : https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro
 4. PASAPORT LINGVISTIC – http://europass-ro.ro/pasaportul_lingvistic.php

ATENTIE – CV-ul, Scrisoarea de intentie si pasaportul lingvistic , se vor completa online, salva in pdf si atasa in formularul de  inscriere.

           DOCUMENTE CARE SE VOR COMPLETA , SCANA SI ADAUGA FORMULARULUI DE INSCRIERE

   1. CI – COPIE SCANATA

   2. RECOMNADAREA DIRIGINTELUI : RECOMANDARE-DIRIGINTE-1.docx

   3. ACORDUL PARINTELUI : ACORDUL-PARINTELUI.docx

   4. ADEVERINTA MEDICALA


CALENDARUL PROCESULUI DE SELECTIE

CALENDARUL-PROCESULUI-DE-SELECTIE.pdf


                                                                        PROBE DE CONCURS

EVALUAREA DOSARULUI DE CANDIDATURA ADMIS/ RESPINS

PROBA SCRISĂ (ONLINE/FATA IN FATA)

PROBA ORALA LA LIMBA ENGLEZA (ONLINE/FATA IN FATA)

PROBA PRACTICA DE EVALUARE A COMPETENTELOR TIC (ONLINE/FATA IN FATA)

INTERVIUL ( ONLINE/FATA IN FATA)


TEMATICA PENTRU PROBA DE LIMBA ENGLEZA

TEMATICA-PROBEI-DE-LIMBA-ENGLEZA-PENTRU-CONCURSUL-DE-SELECTIE.pdf

———————————————————————————————————————————

TEMATICA PENTRU PROBA DE TIC

TEMATICA-PROBEI-DE-TIC-PENTRU-CONCURSUL-DE-SELECTIE.pdf

PROBA DE INTERVIU – CRITERII DE EVALUARE

PROBA-DE-INTERVIU-GHID-STRUCTURAT-DE-EVALUARE.pdf


REPARTIZARE CANDIDATI – PROBE CONCURS SELECTIE

PROGRAMARE-CANDIDATI-CONCURS-DE-SELECTIE-STAGIARI-VET.pdf


REZULTATE SELECTIE la data de 2.03.2021

TABEL-NOMINAL-CU-CANDIDATII-CARE-INDEPLINESC-CONDITIILE-DE-ELIGIBILITATE.pdf

REZULTATELE-LA-PROBELE-DE-CONCURS.pdf

REZULTATE-SELECTIE-INAINTE-DE-CONTESTATII.pdf


ANUNT CONTESTATII

3.03.2021 – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă la limba engleza 

Contestatiile se vor depune in intervalul orar : 8,00-12,00 la secretariatul unitatii de invatamant.

3.03.2021 – Solutionarea contestatiilor – in intervalul orar : 14,00- 18,00.