• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Erasmus + 2021-1-RO01-KA121-VET-000009371

                                                                     ANUNT LANSARE PROIECT

In perioada 1.09.2021-31.08.2022, Liceul Bănățean Oțelu Roșu va implementa proiectul 2021-1-RO01-KA121-VET-000009371 ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „FORMARE PROFESIONALĂ (VET)-

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și este o oportunitate de mobilitate în domeniul formării profesionale.

Scopul proiectului : dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor si competentelor profesionale atât prin stimularea formelor de lucru în echipă şi a colaborării într-un mediu real de lucru,cât şi prin promovarea unei dimensiuni europene de către Liceul Bănățean Oțelu Roșu.

Obiectivul proiectului: dezvoltarea competenţelor profesionale si personale la standard europene in vederea cresterii angajabilitatii pe piata muncii.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

 1. 57 elevi, aflați in anul școlar 2021-2022 , impartiti in 4 fluxuri dupa cum urmează:
 • F1- rofil tehnologic, profil ethnic – 7 elevi- invatamant professional – calificarea : Sudor- clasa a X-a.
 • profilul tehnologic, profil tehnic-21 elevi,specializarea: Tehnician electromecanic – clasa a X-a – 16 elevi + 5 elevi profilul tehnologic, profil tehnic-specializarea: Tehnician mecatronist
 • profilul tehnologic, profil servicii-14 elevi – Specializarea: Tehnician in gastronomie- clasa a XI -a
 • profilul teoretic, profil real-15 elevi ,specializarea: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică – clasa a X-a
 1. 4 -Cadre didactice – specializate in domeniul Turism si alimentatie

Aceștia vor fi selectați pe bază de concurs pentru a participa la un stagiu de practică de 3 săptămâni în următoarele companii

 1. Elevi:
 • F1 – Charalambos Michael Metal Works _ Paphos – Cipru- 25.04 – 13.05. 2022
 • F2- CENFIM – Lisabona – Portugalia- 23.05-10.06.2022
 • F3- King Evelthon Beach Hotel and Resort – Paphos- Cipru – 16.05 – 03.06. 2022
 • F4 – L.Lazarou CTC. – Paphos Cipru – 27.06 – 15 07.2022
 1. Cadre didactice: Sabor Mineiro – Lisabona – Portugalia- 12.06-18.06.2022

Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru elevii selectați să participe la mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate europene, prin care vor fi certificate competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de practică (documente utile în tot viitorul parcurs profesional/în redactarea CV-ului).

Pentru a candida pentru unul dintre locurile disponibile, elevii trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în proiect și să se angajeze că vor participa la toate activitățile precizate in proiect (activități pregătitoare și de împărtășire a cunoștințelor însușite).

Selecția participanților (și pregătirea pentru selecție) se vor desfășura în perioada februarie  – martie 2022. Selecția va fi precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii părinții elevilor din grupul țintă,precum si cadredidactice. Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de selecție vor fi puse la dispoziția celor interesați în timp util (pe site-ul școlii, la Colțul Erasmus+ și pagina dedicată selecției pe site-ul proiectului)

                                                                                                       DIRECTOR

                                                                                   Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA          

——————————————————————————————————————————————————————                                                     

                                                                            DECIZIE NR. 60/13.01.2022

PENTRU NUMIREA ECHIPEI DE SELECTIE A STAGIARILOR VET,Proiect 2021-1-RO01-KA121-VET-000009371

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „FORMARE PROFESIONALĂ (VET)”

DECIZIE-_-COMISIE-SELECTIE-_-GRUP-TINTA.pdf

——————————————————————————————————————————————————————–

                                 ANUNT CONCURS SELECTIE – GRUP TINTA – STAGIARI VET

ANUNT-CONCURS-SELECTIE-GRUP-TINTA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                       CALENDAR CONCURS SELECTIE

ETAPA TERMEN RESPONSABIL
Informarea elevilor despre punerea în aplicare a procedurii de selecţie respectând procedurile de informare  online , pagina web a  scolilor membre ale consortiului si al proiectului;popularizarea anuntului de selectie- postarea apelului de selecție și a procedurii de selecție pe site-ul proiectului https://liceulbanatean.ro/ 15.01-11.02.2022 Echipa de gestiune a proiectului
Stabilirea prin decizie la nivelul fiecarei unităţii de invatamant a  membrilor Comisiei de selecţie si a Comisiei de contestatii  cu evitarea conflictului de interese ; Pana la 11.02.2022 Director
Depunerea online si fizic  a dosarelor de candidatura cu :

1.-CV europass, in limba romana https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en;

2.scrisoare de intentie care să conţină  motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmarite si rezultatele asteptate; se creaza online https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cover-letter

3.pasaport lingvistic Europass ; se creaza online , http://europass-ro.ro/pasaportul_lingvistic.php, se salveaza si incarca

IMPORTANT : Toate aceste documente descarcatr in  în format PDF – dupa completare, si se vor semna pe fiecare pagina în formularul

Pe langa cele 3 documente de mai sus dosarul va mai contine:

4.scan color dupa cartea de identitate

5.recomandarea dirigintelui in format pdf -Anexa 1

6.acordul parintilor,in cazul elevilor minori, in format pdf -Anexa 2

Documentele:

– se scaneaza in ordinea de mai sus , intr-un singur fisier de tip .pdf, in ordinea de mai sus

– se salveaza cu numele candidatului ( ex: POPESCU_ION_CLASA_……_MI/TAP/ELM sau TM- se va allege din cele 4 variante)

1.Se trimit pe mail la adresa liceulotelurosu@gmail.com  

2. Se depun la secretariat cu numar de inregistrare, indosariate intr-un dosar cu sina de plastic

14.02-21.02.2022 Candidati+ responsabil proiect ERASMUS+
Verificarea dosarelor de candidatura Afisare online a  candidatilor eligibili  pe pagina web a proiectului si pe pagina web a unitatii de invatamant+afisare la avizierul scolii 22.02-26.02.2022 Comisiile de selecție
Proba scrisă – Limba Engleza 28.02-04.03.2022 Comisia de selecție
Proba orala – Limba engleza 07.03-11.03.2022 Comisia de selecție
Proba scrisa – specialitate 14-16.03.2022 Comisia de selecție
Proba practica specialitate 17-18.03.2022 Comisia de selecție
Proba de interviu 21-22-03.2022 Comisiile de selecție
Afişarea rezultatelor – ora 9,00-10,30. 25.03.2022 Comisiile de selecție
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise – orele  11-13 25.03.2022 Comisia de contestatii
Publicarea pe site-ul unităţii scolare si al proiectului a rezultatelor finale , lista cu elevii selectaţi pentru mobilitatea , lista rezervelor si lista cu elevii respinsi 26.03.2022 Comisiile de selecție

Responsbil proiect

Elaborarea procesului verbal privind selecția, validarea rezultatelor care va conține toate datele referitoare la selecție și-l va preda împreună cu documentele candidaților și documentele selecției coordonatorului de proiect. 28.03.2022 Comisiile de selecție
Semnarea contractelor financiare cu participantii 29.03-8.04.2022 Responsabil proiect

————————————————————————————————————————————————————–

TEMATICA PROBELOR DE EVALUARE ( SCRIS + ORAL) A COMPETENTELOR LINGVISTICE  DE LIMBA ENGLEZA

TEMATICA- PROBELOR DE EVALUARE (SCRS + ORAL) _ LA LIMBA-ENGLEZA.

————————————————————————————————————————————————————

   TEMATICA PROBELOR DE SPECIALITATE ( SCRIS+PRACTIC) 

 1. DOMENIUL ELECTROMECANIC ( Inv.liceal de zi- Specialitatea – Tehnician electromecanic – Cls.X-a) + MECANIC ( Inv.profesional de 3 ani- Calificarea – Sudor , cls a X-a) – Fluxurile 1 si 2.

TEMATICA-PROBA(SCRISA+PRACTIC)-SPECIALITATE-ELECTROMECANICA+MECANICA

2. DOMENIUL MECANIC ( Inv.liceal de zi – Specialitatea – Tehnician mecatronist – Cls. XI-a) – Flux 2

3. DOMENIUL TURISM SI ALIMENATIE PUBLICA ( Inv.liceal de zi-Specialitatea – Tehnician in gastronmie – Cls. XI-a) – Flux 3

TEMATICA-PROBA-SCRISAORALA-TURISM-SI-ALIMENTATIE-PUBLICA

4. PROFILUL REAL , Specializarea – Matematica-Informatica/Intensiv Informatica, Cls . X-a,- Flux 4.

TEMATICA-PROBA-SCRISA-PRACTICA-INFORMATICATIC.docx

 

————————————————————————————————————————————————————–

                                                            CERINTE- PROBA DE  INTERVIU

GHID-STRUCTURAT-PENTRU-INTERVIEVAREA-PARTICIPANTILOR-LA-PROCESUL-DE-SELECTIE.  


REZULTATE INAINTEA ETAPEI DE CONTESTATII – SELECTIE GRUP TINTA 

 1. FLUX 1- SPECIALIZAREA – TEHNICIAN ELECTROMECANIC + TEHNICIAN MECATRONIST

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdf

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-MECATRONIST.pdf

BORDEROU-FINAL-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdf

BORDEROU-FINAL-DE-EVALUARE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-MECATRONIST.pdf

  2. FLUX 2 – SPECIALIZAREA – TEHNICIAN IN GASTRONOMIE

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-IN-GASTRONOMIE.pdf

BORDEROU-FINAL-SELECTIE-TEHNICIAN-IN-GASTRONOMIE.pdf

 3. FLUX 3 – SPECIALIZAREA – SUDOR

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-SUDORI-pdf.pdf

BORDEROU-FINAL-DE-EVALUARE-SELECTIE-GRUP-TINTA-SUDOR.pdf

     4, FLUX 4 – SPECIALIZAREA – MATEMATICA-INFORMATICA /INTENSIV INFORMATICA

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-MATEMATICA-INFORMATICA.pdf

BOREDEROU-FINAL-DE-EVALUARE-SELECTIE-GRUP-TINTA-MATEMATICA_INFORMATICA.pdf

IMPORTANT  – CONTESTATIILE LA PROBELE SCRISE SE DEPUN IN DATA DE 25.03.3022, INTRE ORELE 11-13, LA SECRETARIATUL UNITATII SCOLARE.

        MODEL CERERE CONTESTATIE

CERERE-REEVALUARE-LUCRARE-SCRISA.pdf

—————————————————————————————————————————————————————

                                                                 REZULTATE FINALE DUPA ETAPA DE CONTESTATII

 1. FLUX 1- SPECIALIZAREA – TEHNICIAN ELECTROMECANIC + TEHNICIAN MECATRONIST

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-ELECTROMECANIC.pdf

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-MECATRONIST.pdf

2. FLUX 2 – SPECIALIZAREA – TEHNICIAN IN GASTRONOMIE

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-TEHNICIAN-IN-GASTRONOMIE.pdf

 3. FLUX 3 – SPECIALIZAREA – SUDOR

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-SUDORI

4, FLUX 4 – SPECIALIZAREA – MATEMATICA-INFORMATICA /INTENSIV INFORMATICA

REZULTATE-FINALE-SELECTIE-GRUP-TINTA-SPECIALIZARE-MATEMATICA_INFORMATICA-.pdf

————————————————————————————————————————————————————-