• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS+ 2022-1-R001-KA121-VET-000056310

ANUNT LANSARE PROIECT

               In perioada 1.06.2022-31.08.2023, Liceul Bănățean Oțelu Roșu va implementa proiectul 2022-1-RO01-KA121-VET-000056310 ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL FORMARE PROFESIONALĂ (VET)

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și este o oportunitate de mobilitate în domeniul formării profesionale.

Scop : dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor prin stimularea formelor de lucru în echipăşi a colaborării într-un mediu real de lucru,cât şi prin promovarea unei dimensiuni europene de către Liceul Bănățean Oțelu Roșu.

Obiectivul proiectului: dezvoltarea de competente profesionale, abilitati practice si aptitudini la standaede europene, pentru cresterea angajabilitatii pe piata muncii.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 47 elevi, aflați in anul școlar 2022-2023 , impartiti in 4 fluxuri dupa cum urmează:

  • F1-profilul tehnologic, profil tehnic-10 elevi,specializarea: Tehnician electromecanic – clasa a X-a ( Portugalia)
  • F2- profil tehnologic, profil servicii – 7 elevi- invatamant professional – calificarea : Ospatar,vanzator , chelner in uniatti de alimenattie publica- clasa a X-a.( Cipru)
  • F3-profilul tehnologic, profil tehnic 16 elevi,specializarea: Tehnician mecatronist –elevi cls a XI-a ( Cipru)
  • F4-profilul teoretic, profil real-14 elevi ,specializarea: Matematică-Informatică/Intensiv Informatică – clasa a X-a( Cipru)

Aceștia vor fi selectați pe bază de concurs pentru a participa la un stagiu de practică de 3 săptămâni în companii din Cipru si Portugalia.

Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru elevii selectați să participe la mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate europene, prin care vor fi certificate competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de practică (documente utile în tot viitorul parcurs profesional/în redactarea CV-ului).

Pentru a candida pentru unul dintre locurile disponibile, elevii trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în proiect și să se angajeze că vor participa la toate activitățile precizate in proiect (activități pregătitoare și de împărtășire a cunoștințelor însușite).

Criterii de eligibilitate: Solicitantul trebuie să fie elev la LBOR, in clasele specificate pentru fiecare flux in parte , în anul școlar 2022-2023 si  sa aiba un  nivel de cunoaștere a limbii engleze-minim A2

Selecția participanților (și pregătirea pentru selecție) se vor desfășura în perioada februarie  – martie 2022. Selecția va fi precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii și părinții elevilor din grupul țintă. Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de selecție vor fi puse la dispoziția celor interesați în timp util , pe site-ul școlii, la Colțul Erasmus+,pagina dedicată selecției pe site-ul proiectului.

                                                                                             DIRECTOR

                                                                   Prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA

 _______________________________________________________________________________    

  ANUNT SELECTIE GRUP TINTA 

ANUNT-SELECTIE-GRUP-TINTA-CALENDAR-SELECTIE.

CALENDAR SELECTIE

CALENDAR-CONCURS-SELECTIE.

DOCUMENTE DOSAR CANDIDATURA – ANEXE

ANEXA-1-CERERE-INSCRIERE.docx

ANEXA-2-RECOMANDARE-DIRIGINTE.docx

ANEXA-3-ACORD-PARINTE.docx

ANEXA-4-ACORD-UTILIZARE-DATE-CU-CARACTER-PERSONAL.docx

ANEXA-5-pasaport_lingvistic.doc

TEMATICA PROBE CONCURS SELECTIE

TEMATICA-PROBA-SCRIS-ORAL-LIMBA-ENGLEZA.docx.pdf

TEMATICA-PROBA-SCRISAPRACTICA-TURISM

TEMATICA-PROBA-SCRISA-PRACTICA-ELECTROMECANICA.

TEMATICA-PROBA-SCRISA-PRACTICA-TIC-INFO.

GHID-STRUCTURAT-PENTRU-INTERVIEVAREA-PARTICIPANTILOR-LA-PROCESUL-DE-SELECTIE.