• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

ERASMUS+ 2014

                     

 ANUNȚ LANSARE PROIECT

Proiect 2014-1-RO01-KA102-000823 – 

Liceul Banatean Otelu Rosu, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna octombrie 2014, proiectul “ EXPERIENTA EUROPEANA-DRUM DESCHIS CATRE FORMARE SI PERFECTIONARE- contract nr. 2014-1-RO01-KA102-000823. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, cu o valoare totală de 105.480 Euro,lei şi este finanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus+, Mobilitati de formare profesională/ VET (Acțiunea Cheie 1) Proiectul are drept obiectiv general: cresterea gradului  de angajabilitate pe piata muncii  prin reducerea somajului in randul absolventilor si  cresterea interesului pentru invatamantul profesional,prin oportunitatea unei formari profesionale la standarde europene,in cadrul unor parteneriate transnationale Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Imbunatatirea cunostintelor, competentelor si abilitatilor profesionale  in vederea  tranzitiei de la scoala la locul de munca,prin intermediul mobilitatilor in scop de invatare (elevi) -dezv.competentelor specializate precum si a deprinderilor si abilitatilor specifice locului de munca in cadrul unui mediu profesional organizat in scopul adaptarii programelor de formare oferite de LBOR in domeniul turismului si alimentatiei  publice la standardele europene ( cadre didactice) Grupul ţintă este format din: 15 – clasa X-a,domeniul mecanic/lucrator mecanica de motoare-nivel 2 NQF 24- clasa XI-a turism si alimentatie/ Tehnician in gastronomie-nivel 4 (EQF). 4 cadre didactice,calificate in predarea curriculum-ului din domeniu turism/calificare tehnician in gastronomie. În perioada octombrie 2014 – ianuarie  2016 vor fi organizate campanii de informare şi vor fi furnizate servicii specializate integrate ȋn vederea creşterii gradului de ocupare precum: ședinte de informare, activitati vazand pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala a participantilor,stagii de pregatire practica si  activități de evaluare si certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale, toate acestea având rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru membrii grupul ţintă în acţiunea lor de integrare pe piaţa muncii. Rezultatele proiectului contribuie la dezvoltarea personala si profesionala a elevilor si cadrelor didactice de la Liceul banatean Otelu Rosu pentru cresterea angajabilitatii pe piata muncii. Director                                                                                                          Responsabil diseminare proiect prof. CHELBEA DANIELA GEORGINA                                             prof. CECON IULIA               


                                                               ANUNŢ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ                                          Proiect 2014-1-RO01-KA102-000823 – 

            Liceul Bănățean Oțelu Roșu în calitate de beneficiar a proiectului nr.2014-1-RO01-KA102-000823, cu titlul EXPERIENTA EUROPEANA-DRUM DESCHIS CATRE FORMARE SI PERFECTIONARE, organizează Conform Ghidului European din cadrul

Programului ERASMUS + , a Contractului dintre Beneficiar şi AN si a procedurii cu numarul 2665/5/14.11.2014, selecţia participanţilor pentru fluxul 1 si 2 la Liceul Bănățean Oțelu Roșu.

            Mobilităţile vor avea loc în Germania –pentru fluxul 1  martie 2015 si in Portugalia pentru fluxul 2 in perioada : 7.05.2014-27.05.2014

În urma probelor, vor fi selectaţi:

 •  15 elevi pentru fluxul 1 – din clasa a X-a , domeniul general de pregatire: Mecanic, calificarea Lucrator in mecanica de motoare
 •  24 elevi pentru fluxul 2 – din clasa a XI-a, domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie

Criteriile de selecţie:

1.Candidaţii să fie din clasa a X-a liceu, domeniul general de pregatire: Mecanic, calificarea Lucrator in mecanica de motoare – pentru fluxul 1

2. Candidatii sa fie din clasa a XI-a, domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie – pentru fluxul 2

3. Valoarea mediei generale la disciplinele tehnice din anul precedent sa fie de mimimum 7,00 ( sapte)

4. Media la purtare din anul precedent sa fie 10,00( zece)

5. Nivelul mimim la limba engleza sa fie A1.

6. Sa depuna la secretariatul scolii dosarul de inscriere la concursul de selectie, in perioada 16.11-18.11.2014

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

 •                    – Dosar cu sina
 •                    – CV- Europass
 •                    – Scrisoare de intentie- semnata si datata de titular
 •                    – Copie CI
 •                    – Cerere de participare- semnata si datata de participant
 •                    – Pasaport lingvistic;
 •                   – Adeverinta de elev, in care sa fie specificata media la disciplinele tehnice si media la purtare din anul scolar precedent
 •                   – Acord scris parinti;
 •                   – Recomandarea dirigintelui
 •                   – Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si apt pentru a calatori si a desfasura stagiul de pregatire practica.

 Dosarele de candidatură se depun într-un plic de plastic și se predau pe bază de semnătură în perioada 17 – 21 noiembrie 2014, la secretariatul unitatii scolare.

Procesul de selecţie va avea trei probe si se va desfașura după cum urmează:

 • Pentru fluxul 1 –

    Proba 1: Evaluare practica in data de 24.11.2014- ora 14,00 in atelierul nr 7.

    Proba 2: Evaluare competente lingvistice in data de 25.11.2014,ora 14,00 corpul C, sala C22

    Proba 3: Interviu in data de 26.11.2014, ora 14,00 in corpul C- sala C22.

 • Pentru fluxul 2

    Proba 1: Evaluare practica in data de 25.11.2014-ora 14,00 in atelierul nr 7.

    Proba 2: Evaluare competente lingvistice in data de 26.11.2014,ora 14,00 corpul C,

sala C22

    Proba 3: Interviu in data de 27.11.2014, ora 14,00 in corpul C- sala C22.

Probele de concurs din cadrul selecției nu pot fi contestate!

Rezultatele finale ale examenului de selecţie vor fi publicate la avizierul școlii si pe site-ul proiectului in data de :

 •                    – 27.11.2014 – pentru fluxul 1
 •                    – 28.11.2014 –  pentru fluxul 2

Director adjunct                                            Responsabil proiect,

prof. OLTEANU CARMEN                prof. CHELBEA DANIELA

                             


           Criteriile specifice de selectie și indicatori de evaluare – Extras din procedura privind selectia participantilor

CRITERIUL

 

INDICATORI DEEVALUARE

 

PUNCTAJ 20

 

I.Competențe profesionale de specialitate

 

Proba practică despecialitate –elev

Acord de formare – cadre didactice

 

II.Competențe lingvistice

 

Proba orală -Limba engleză

 

40

 

III.Motivație pentru dezvoltareacompetențelor profesionale îndomeniul de pregatire

 

 

Interviu, evaluarea scrisorii de intenție

 

 

20

 

IV.Performante școlare obținute de candidat (rezultate școlare,participări la olimpiadeși concursuri școlare) – elevi

 

Evaluare C.V-ului și a documentelor anexate

 

10

 

 IV  Activitatea de formare profesionala – cadre didactice  EvaluareC.V-ului și a documentelor anexate 10
V. Calități morale și de comportament, capacitate de cooperare,lucru în echipa, autoevaluare,diseminare,valorificare rezultate proiect.

 

Evaluare-    Recomandare         dată    de profesorul diriginte –elev

Evaluare Scrisoarede intenție –elev+ cadru didactic

 

10

 

PUNCTAJ TOTAL

 

100 p

 

———————————————————————————————————————————————————-

                

 ECHIPA DE GESTIUNE A PROIECTULUI                                          2014-1-RO01-KA102-000823 constituita conform Deciziei nr. 2665/2/3.11.2014

Chelbea Daniela Responsabil proiect
Gabriel Magdalena Responsabil pregatire prof. flux1
Toader Romulus Responsabil pregatire prof. flux2
Nasta Corina Responsabil pregatire prof. flux3
Mihut Liliana Responsabil pregatire grup tinta proiect
Lesconi Antoniu Responsabil selectie flux 1
Dragomir Mirela Responsabil selectie flux 2
Olteanu Carmen Responsabil selectie flux 3
Cecon Iulia Responsabil diseminare proiect
Gutan Frosina Responsabil gestiune financiara

                ————————————————————————————————————————————

                                            ANUNT SOLICITARE OFERTE

Liceul Bănățean Oțelu Roșu implementează proiectul „EXPERIENTA EUROPEANA-DRUM DESCHIS CATRE FORMARE SI PERFECTIONARE, finanţat prin Programul Erasmus+. În cadrul proiectului, în perioada 15.03 – 07.04 2015 se va desfăsura fluxul 1 de mobilitate in cadrul proiectului cu participarea a 17 persoane. În vederea realizării acestei deplasări Liceul Bănățean Oțelu Roșu solicită oferte pentru identificarea unei companii care să asigurare servicii de  transport Oțelu Roșu– Leipzig– Oțelu Roșu cu plecare din Oțelu Roșu în data de 15.03.2015/sosire Leipazig 16.03.2015 şi întoarcere în data de 7.04.2015 din Leipzig si sosire in data de 8.04.2015 şi anume:

 • Asigurarea unui mijloc de transport (microbuz) cu o capacitate de cel puţin 17 locuri ;
 • Asigurarea unui mijloc de transport în condiţii tehnice bune, care să asigure siguranţa pasagerilor;
 • Asigurarea unui mijloc de transport confortabil, cu aer condiţionat, şi scaune reglabile.

Cerinţe faţă de conducătorul auto:

 • Serviciile de transportare vor fi executate de către un conducător auto cu experienţă de conducere  de cel puţin 5 ani şi experienţă de conducere la distanţe mari;
 • Conducătorul auto trebuie să cunoască toate traseele posibile Oțelu Roșu– Leipzig– Oțelu Roșu şi să propună traseul cel mai scurt şi care implică cele mai puţine riscuri posibile;
 • Conducătorul auto trebuie să cunoască limba română;
 • Conducătorul auto trebuie să fie nefumător;
 • Conducătorul auto trebuie să cunoască regulamentul rutier al ţării de destinaţie.
 • Oferta trebuie să includă şi costurile de cazare ( 4 nopţi) a conducătorului auto.

La ofertă vor fi prezentate următoarele anexe:

 • Copia de pe paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
 • Copia buletinului de identitate şi a permisului de conducere a conducătorului/ilor auto;
 • Traseul, Oțelu Roșu– Leipzig– Oțelu Roșu cu specificarea punctului de intrare în Romania, km şi costul total al călătoriei.

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 10.03.2015 Oferta se va expedia prin poşta electronică liceulotelurosu@gmail.com, sau se va depune personal la sediul Liceului Bănățean Oțelu Roșu: str. Republicii nr.10-12, Oțelu Roșu. Responsabil proiect Prof. CHELBEA DANIELA —————————————————————————————————————————————— CONCURS SELECTIE ProgramăConcursCompetențe Lingvistice Aria curriculară Limbășicomunicare– Limba engleză Profesor Limba engleză – CRISTESCU CORINA Programa de limba engleză pentru selecția participanților la proiect

 1. Competența generală:Dezvoltarea capacității de receptare amesajului oral
Competențe specifice Forme de prezentare aconținuturilor
1.1 Desprinderea sensuluiglobal al unuimesaj clararticulat, emiscu o vitezănormală Exerciții cu alegere multiplăExerciții de răspuns la întrebăricarevizează înțelegereaglobală
1.2 Identificareaelementelorcheie dintr-unmesaj audiat, articulatclar și emis cuviteză normală Activități de confirmarea răspunsuluicorect(bifare, completarede tabel)
1.3 Confirmarea înțelegeriiunorinstrucțiuni de orientareîn spațiu Marcarea unui traseu peo hartă, plan;desenarea unui plan; marcarea unei rutepeun desen
1.4 Sesizarea ordiniievenimentelor relatateîntr-un text scurt Exerciții de ordonareapropozițiilordintr-un set, conform textului audiat
1.5 Desprinderea informațiilor factualedintr-un mesaj clararticulat emis cuviteză normală Exerciții detip ”adevărat”/”fals”;exerciții cu alegere multiplă

 

 1. Competența generală:Dezvoltarea capacității de exprimare orală
Competențe specifice Forme de prezentare aconținuturilor
2.1 Rostirea enunțurilor afirmative,negative, exclamative, interogative cuintonația corespunzătoare Dialog, lecturăpe roluri
2.2 Descrierea pe scurta persoanelor,locurilor, activităților Completare detext lacunarPotrivirea imaginii cu textul
2.3 Participarea în interacțiuniverbale pesubiecte familiare Activități pe perechi, în grupActivități de proiect
2.4 Exprimarea de păreri în legătură cuteme familiare Discuții pe subiecte simple

 

 1. Competența generală:Dezvoltarea capacității de receptare amesajului scris
Competențe specifice Forme de prezentare aconținuturilor
3.1 Recunoașterea mesajului global al unuitext Exerciții detipul”adevărat”/”fals”
3.2 Extragerea de informații generale șispecificedintr-un text citit în gând Activități de completarede tabele,exerciții cu alegere multiplă, răspunsurila întrebări
3.3 Transferarea informațiilordintr-un textcitit inserându-le într-untabel/diagramă Completare de tabel/diagramă
3.4 Deducerea sensului cuvintelor necunoscutedin text Exerciții cu alegeremultiplă,asociereacuvintelor cu o explicație

 

 1. Competența generală:Dezvoltarea capacitățiide exprimare scrisă
Competențe specifice Forme de prezentare aconținuturilor
4.1 Cererea și oferirea în scris de detaliipersonale Completare deformulare cu datepersonaleRedactare descrisori în registru familiar
4.2 Scrierea despre evenimente, persoane dinmediul familiar, după unplan dat Redactare de paragraf
4.3 Producerea de texte scurte petemefamiliare Redactăricu structurăsimplă

Elementede construcție a comunicării Gramatică

 1. Substantivul: substantive numărabile, nenumărabile.
 2. Adjectivul: gradele decomparațieale adjectivelor regulate și neregulate
 3. Numeralul cardinal: 1-1000
 4. Numeralul ordinal: 1-100
 5. Verbul: The Present Tense Simple, ThePresentTense Continuous, The PastTense Simple,TheFuture Tense Simple,”Goingto” future, theverbs: be, have, can.
 6. Adverbul: today, tonight, now, the advebs offrequency, everyday,yesterday,ago, tomorrow,next.
 7. Prepoziția: on, in at, from, between, behind, in front of,under, next to.

                                         Comisia de selecție,   ———————————————————————————————————————————————– REZULTATE SELECTIE – FLUX 1-CLASA X-a, dom.mecanic, invatamant profesional de 2 ani

 1. Avrămuț Neluțu Alin
 2. Bădan Claudiu Sebastian
 3. Bistrian Marius Daniel
 4. Caieru Lion Samuel
 5. Csoltko Robert Sebastian
 6. Grancea Robert Crăciun
 7. Huhurez Ionela
 8. Martinovici Petre Alexandru
 9. Neamțu Radu Valentina
 10. Mazilu Nicolae
 11. Radu Beniamin Robert
 12. Roman Ciprian Bogdan
 13. Șoșoi Neluțu Petrișor
 14. Table Ionela Nadina
 15. Trăilescu Daniela Florina

Rezerve:

 1. Tacotă Roxana Mihaela
 2. Dragomir Robert Anania
 3. Didea Adelin Cristian
 4. Diacu Darius

Profesori insoțitori:

 1. Ms. Lesconi Antoniu
 2. Ms. Toader Romulus Ion
 3. ————————————————————————————————————————————–
                     Program privind pregătirea pedagogică -flux 1.
Nr. Crt. Tema Nr.  ore Data Ora
 1 Prezentarea Programului ERASMUS + 2h-Chelbea D  03.02.2015 14:00-16:00
 2 Prezentarea proiectului: 2014-1-RO01-KA102-000823: temă, scop si obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor 2h- Chelbea D 10.02.2015 14:00-16:00
 3 Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului (încheiat între AN si beneficiar);descrierea grantului Erasmus+ alocat pe participant. 2h-Chelbea d 17.02.2015 10:00-12:00
 4 Prezentarea contractului financiarPrezentarea acordului de formare (Learning Agreement) 1h-Chelbea D. 19.02.2015 10:00-11:00
 5 Prezentarea modului in care se face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in urma mobilitatii 1h-Chelbea D. 20.02.2015 10:00-11:00
 6 Elemente de pedagogia stagiului: informatii despre organizatia de primire, locul si conditiile de munca, aspecte referitoare la comunicare, elemente de cultura organizationala, recomandari referitoare la modalitatea de desfasurare a practicii 2hChelbea D. 24.02.2015 10:00-12:0

—————————————————————————————————————————————-

                             Program privind pregatirea culturala-flux 1

 

Nr. Crt. Tema Nr. De ore Data Ora
 1 Prezentare PowerPoint :- informaţii despre cadrul natural, economia, cultura şi turismul Germaniei; fise de lucru. 2h -ChelbeaDaniela 4.02. 2015 14:00-16:00
Informare pe Internet privind tara gazda si pregatirea unor  referate despre Germania de catre participanti.
 2. Prezentarea referatelor si discutii. 2h- Chelbea Daniela 11.02. 2015 14:00-16:00
Prezentare PowerPoint :- informaţii despre cadrul natural, economia, cultura şi turismul in regiunea Saxonia si orasul Leipzig; fise de lucru.
 3. Informare pe Internet privind orasul si regiunea Leipzig. Discutii si concluzii privind informarea culturala. 2h -Chelbea Daniela 20. 02 .2015 14:00-16:00

———————————————————————————————————————————————–

 

                     REZULTAT SELECTIE – FLUX 2 – CLASA XI-a,

                    Domeniul: Turism si alimentatie , Specializarea : Tehnician mecatronist

 

AONCIOAIE ANNE MARY

BACILA ANA ELIZA

BLIDARU SIMINA LETITIA

BARBOI MARIA EMANUELA

BOLDEA PATRICIA DENISA

CIOBANICA ANA MARIA

CRETULESCU CRISTINA

DIDEA LARISA

DIDEA VERONICA

DRACEA MIREA CRISTIAN

GROZA DUSA IASMINA

IONUT OVIDIU BENIAMIN

KIS DANIELA ALEXANDRA

MEDELEAN IRINA CORINA

MERINTONI VALENTIN

MEZEI EMANUEL PETRISOR

MOCANU MARIA LOREDANA

OTEA ELENA RODICA

PETRAS DENISA

PRISTAVU ANA MARIA

SMINTINA MARINELA CRISTINA

TURCIN ELENA

VLADULESCU LAVINIA FLORENTINA

VARAN SAMUEL

prof. insotitori:  prof. GABRIEL MAGDALENA MARIA

prof. DRAGOMIR MIRELA EVA

______________________________________________________________________________________________                      

ANUNŢ SELECTIE GRUP TINTA – CADRE DIDACTICE

                                           FLUX 3 – PORTUGALIA

 

Liceul Bănățean Oțelu Roșu în calitate de beneficiar a proiectului nr.2014-1-RO01-KA102-000823, cu titlulEXPERIENTA EUROPEANA-DRUM DESCHIS CATRE FORMARE SI PERFECTIONARE, organizează Conform Ghidului European din cadrul Programului ERASMUS + , a Contractului dintre Beneficiar şi AN si a procedurii cu numarul 2631/7.11.2014, selecţia pentru constituirea grupului tinta cu participanţi pentru fluxul 3 – cadre didactice angajate la Liceul Bănățean Oțelu Roșu.Mobilitatea va avea loc în Portugalia – în perioada 24.08-04.09.2015

În urma probelor, vor fi selectate:

–  4 cadre didactice calificate , cu contract de munca la Liceul Banatean Otelu Rosu, care sa predea modulele CRR- cls. XI –XII – domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie

Criteriile de selecţie:

1.Candidaţii să fie cu contract de munca la Liceul Banatean Otelu Rosu, care sa predea modulele CRR- cls. XI –XII – domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie

2. Nivelul mimim la limba engleza sa fie A2.

3. Sa depuna la secretariatul scolii dosarul de inscriere la concursul de selectie, in perioada 14 – 18 iunie 2015

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

–          Dosar cu sina

–          CV- Europass

–          Scrisoare de intentie- semnata si datata de titular

–          Copie CI

–          Cerere de inscriere- semnata si datata de participant

–          Pasaport lingvistic – Nivelul mimim la limba engleza  A2

–          Acordul de mobilitate realizat

–          Recomandarea CA-ului.

–          Adeverinta eliberata de scoala in care sa fie specificatstatutul cadrului didactic in cadrul scolii si conditiile de incadreare conform specializarii si centralizatorului.

–          Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si apt pentru a calatori si a desfasura stagiul de pregatire.

Dosarele de candidatură se depun într-un plic de plastic și se predau pe bază de semnătură în perioada 14 – 18 iunie 2015, la secretariatul unitatii scolare.

Procesul de selecţie va avea trei probe si se va desfașura după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea Acordului de formare propus de  cadrul didactic – 22.06.2015 ora 11,00.

Locul de desfasurare Cabinet CEAC

Proba 2: Evaluare competente lingvistice in data de 22.06.2015,ora 12,00

Locul de desfasurare Cabinet Desen tehnic

Proba 3:  Interviu – 22.06.2015 – Locul de desfasurare Cabinet CEAC

Probele de concurs din cadrul selecției nu pot fi contestate!

Rezultatele finale ale examenului de selecţie vor fi publicate la avizierul școlii si pe site-ul proiectului in data de 23.06.2015

Director                                                                                       Responsabil proiect,

Prof.GHIORGHIONI ROZINA                                                     prof. CHELBEA DANIELA

———————————————————————————————————————————————————

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPA LA CONCURSUL DE SELECTIE PENTRU FLUXUL 3

EXTRAS DIN PROCEDURA PRIVIND SELECTIA PARTICIPANTILOR 

1.Tematica Acordului de formare va respecta din punct de vedere al specialitatii cerintele  Standardulul de Pregatire Profesionala si CRR aferent specializarii Tehnician in gastronomie .

In tematica vor fi incluse activitati care vizeaza obtinerea de competente,abilitati si deprinderi aferente urmatoarelor module de CDL din programa scolara pentru clasa XII-a – specializarea Tehnician in gastronomie;

– MODULUL VIII – PROMOVAREA DE TEHNOLOGII ŞI PREPARATE NOI

– MODULUL IX PARTICULARITĂŢILE CATERINGULUI

Structura Acordului de formare poate fi accesat pe site-ul http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REZULTATE SELECTIE GRUP TINTA – CADRE DIDACTICE – FLUX 3

1. GABRIEL MARIA MAGDALENA

2. NASTA CORINA CODRUTA

3. DRAGOMIR MIRELA EVA

4. COJOCARU NICOLETA

Rezerva : 1. STAN MIHAELA

——————————————————————————————————————————————————–

ANUNŢ SELECTIE – COMPLETARE GRUP TINTA-CADRE DIDACTICE

                                                   FLUX 3 – PORTUGALIA

 

Liceul Bănățean Oțelu Roșu în calitate de beneficiar a proiectului nr.2014-1-RO01-KA102-000823, cu titlul EXPERIENTA EUROPEANA-DRUM DESCHIS CATRE FORMARE SI PERFECTIONARE, organizează Conform Ghidului European din cadrul Programului ERASMUS + , a Contractului dintre Beneficiar şi AN si a procedurii cu numarul 2631/7.11.2014, selecţia pentru completarea grupului tinta cu participanţi pentru fluxul 3 – cadre didactice angajate la Liceul Bănățean Oțelu Roșu. Mobilitatea va avea loc în Portugalia – în perioada 26.10-06.11.2015.

În urma probelor, vor fi selectate:

–   1 cadru didactic calificat , cu contract de munca la Liceul Banatean Otelu Rosu, care sa predea modulele CRR- cls. XI –XII – domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie

Criteriile de selecţie:

1.Candidaţii să fie cu contract de munca la Liceul Banatean Otelu Rosu, care sa predea modulele CRR- cls. XI –XII – domeniul general de pregatire: Turism si alimentatie, specializarea Tehnician in gastronomie

2. Nivelul mimim la limba engleza sa fie A2.

3. Sa depuna la secretariatul scolii dosarul de inscriere la concursul de selectie, in perioada 16-21.09.2015

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

–          Dosar cu sina

–          CV- Europass

–          Scrisoare de intentie- semnata si datata de titular

–          Copie CI

–          Cerere de inscriere- semnata si datata de participant

–          Pasaport lingvistic – Nivelul mimim la limba engleza  A2

–          Acordul de mobilitate realizat

–          Adeverinta eliberata de scoala in care sa fie specificatstatutul cadrului didactic in cadrul scolii si conditiile de incadreare conform specializarii si centralizatorului.

–          Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si apt pentru a calatori si a desfasura stagiul de pregatire.

Dosarele de candidatură se depun într-un plic de plastic și se predau pe bază de semnătură în perioada 16 – 21 noiembrie 2015, la secretariatul unitatii scolare.

Procesul de selecţie va avea trei probe si se va desfașura după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea Acordului de formare propus de  cadrul didactic – 22.09.2015 ora 11,00.

Locul de desfasurare Cabinet CEAC

Proba 2: Evaluare competente lingvistice in data de 22.09.2015,ora 12,00

Locul de desfasurare Cabinet Desen tehnic

Proba 3:  Interviu – 22.09.2015 – Locul de desfasurare Cabinet CEAC

Probele de concurs din cadrul selecției nu pot fi contestate!

Rezultatele finale ale examenului de selecţie vor fi publicate la avizierul școlii si pe site-ul proiectului in data de 23.09.2015

Director                                                                                       Responsabil proiect,

Prof.GHIORGHIONI ROZINA                                                     prof. CHELBEA DANIELA

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————