• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Istoric

Liceul Bănăţean Oţelu Roşu este unitatea şcolară reprezentativă pentru zona geografică a Văii Bistrei. Oraşul Oţelu Roşu este situat în NE judeţului Caraş Severin pe frumoasa vale a Bistrei ce limitează Munţii Ţarcu la sud şi Munţii Poiana Ruscă la nord şi constituie legătura dintre Banat şi Transilvania prin trecătoarea Porţile de Fier ale Transilvaniei.

În 1796 intră în producţie atelierul de prelucrare a fierului de la poalele dealului Ferdinand, proprietatea unui oarecare Martin Schitz. Coloniştii, cu precădere germani, aduşi de la Bocşa şi Reşiţa efectuau muncile calificate. Ei au format o colonie care din 1807 figurează ca localitate distinctă sub denumirea de Ferdinandsberg. Din 1926 se va numi Ferdinand, iar din 1960, oraşul Oţelu Roşu.

Prima menţiune documentară despre existenţa unui învăţământ profesional în această localitate datează din 1927, când se deschide Şcoala de Ucenici. În toamna anului 1953 se înfiinţează Şcoala Medie de 10 ani, apoi Şcoala Medie de 11 ani, Şcoala Medie Mixtă şi în 1966 Liceul Teoretic. Vechea şcoală de ucenici devine locul şi cadrul unde se va profila din 1973 Liceul Metalurgic, iar din 1990 – Grupul Şcolar Industrial. În anul 2010, scoala îşi schimbă denumirea în Liceul Bănăţean Oţelu Roşu

Că a fost şi este nevoie de această instituţie de învăţământ, dincolo de metamorfozele sale organizatorice succesive, o demonstrează faptul că Liceul Bănăţean Oţelu Roşu polarizează opţiunile elevilor de pe întregul traseu al Văii Bistrei, fiind singura instituţie de învăţământ liceal şi profesional din zonă. Un rol important în acest sens îl are sistemul de relaţionare între grupurile de interese reprezentate de elevi, părinţi şi comunitatea locală.