• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Leornado Da Vinci

PROIECTUL LLP-LdV-IVT-2012-RO-075‎
‎”Pregatirea practica la standarde europene pentru dezvoltarea de noi competente profesionale ‎necesare pe piata muncii”‎

Proiectul este adresat unui grup tinta format din 16 elevi, ai clasei a X-a, aflati in formare ‎initiala (IVT) din domeniul mecanic, pregatirea de baza: mecanica de motoare, nivelul 1 calificare, care vor ‎efectua un numar de 90 ore din stagiul de pregatire practica prevazute in CDL-ul: ”Pregatirea practica la ‎standarde europene pentru dezvoltarea de noi competente profesionale necesare pe piata muncii”.‎

Perioada de desfasurare: 6.05.2013 – 26.05.2013‎
Parteneri : CENTRUL DE INSTRUIRE PROFESIONALA ZAW – Leipzig GmbH din Germania.‎
Obiectivele generale ale proiectului:‎
‎- dezvoltarea unei oportunitati de formare pentru a dobandi si utiliza deprinderi si calificari intr-un ‎mediu profesional organizat in parteneriat international, prin sprijinirea participantilor la activitati de ‎formare care sa faciliteze dezvoltarea profesionala, posibilitatile de angajare si participarea pe piata ‎europeana a muncii.‎
‎- promovarea si implementarea experientelor si a bunelor practici dobandite in urma realizarii unei ‎mobilitati transnationale care sa duca la cresterea atractivitatii educatiei si formarii profesionale

Obiective specific ale proiectului:‎
1. Formarea de compentente specifice locului de munca intr-un mediu profesional de pe piata ‎europeana a muncii in domeniul mecanic, pregatirea de baza mecanica de motoare in vederea cresterii ‎sanselor de integrare pe piata muncii.‎
‎2. Formarea de competente lingvistice si interculturale prin cunoasterea directa a culturii si civilizatiei ‎germane avand posibilitatea de a comunica intr-o limba de circualtie .
‎3. Dezv. competentelor cheie: lucru in echipa, preg. locului de munca si tranzitia de la scoala la viata activa ‎care sa sprijine dezv. parteneriatelor in vederea si integrarea intr-un mediu profesional organizat.
Rezultate asteptate: – dezv. prof. a elevilor, imbunatatirea abilitatilor de a comunica si lucra in ‎echipa, competitivitatea tinerilor pe piata europeana a muncii, insusirea unor exemple de buna practica ‎pentru dezv.spiritului antreprenorial, cunoasterea directa a vietii sociale si culturale a poporului ‎german, cunoasterea valorilor comune si acceptarea diversitatilor, asig. egalitatii de sanse prin educatia ‎unitara a tinerilor din spatiul UE.‎
Selectia candidatilor in vederea constituirii grupului tinta:‎
Selecţia beneficiarilor – se va face pe baza de concurs organizat in scoala iar stabilirea tematicii ‎concursului-loc, data, vor fi afisate cu 10 zile inainte organizarii acestuia.‎

Criterii de selectie:‎
‎- să fie elevi ai Lic. Banatean Otelu Rosu, clasa a-X-a, dom. mecanic, preg baza: mec.motoare
‎- sa aiba rezultate şcolare foarte bune si abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba engleză ‎
‎-sa depuna la termenul stabilit la secretariatul şcolii dosarul de candidatură care va cuprinde:scrisoare ‎de intenţie si recomandarea dirigintelui

Probe de concurs:‎
‎- proba practica pentru testarea competenţelor profesionale în dom. mecanic – 40%din nota finala‎
‎- competenţe de cunoaştere a limbii engleze – test şi interviu (nivel A1) – 50% din nota finala‎
‎- calitati morale şi de comportament reflectate în nota la purtare – 10% din nota finala‎

Lista finală a participanţilor selectaţi prin concurs va fi făcută publică a doua zi după desfaşurarea ‎concursului. Vor fi selectaţi 16 elevi în grupul de bază şi 2 rezerve, precum şi 2 prof. însoţitori.‎
Selecţia profesorilor însoţitori va fi prin concurs de dosare si va ţine cont de: să fie profesori din aria ‎curriculară Tehnologii la Lic. Banatean Otelu Rosu; să aibă cunoştinţe de specialitate domeniul ‎mechanic;să aibă abilităţi de comunicare într-o limbă străină (engleză, germana); să aibă autoritate ‎morală şi profesională.‎
Perioada de organizare a selectiei: noiembrie-decembrie 2012.‎

Proiect Leonardo da Vinci: “Practical Work Experience in cooking International Dishes for a better transition from school to work place”

În perioada 11 februarie – 3 martie 2013 elevii Liceului Bănățean Oțelu Roșu participă, în cadrul unui proiect Leonardo da Vinci, la un stagiu de pregătire practică în Portugalia.
Proiectul “Practical Work Experience in cooking International Dishes for a better transition from school to work place”se adresează unui grup de 16 elevi de clasa a XI-a, calificarea Tehnician în gastronomie, nivel 3 de calificare.
“Scopul proiectului este de a pregăti la standarde europene viitorii specialiști în domeniul gastronomiei și de a le spori astfel șansele de angajare și eventual de viitoare experiente de lucru in spatiul european”, menționează prof.ing. Daniela Chelbea, directoare adjunctă a Liceului Bănățean din Oțelu Roșu. Pentru atingerea acestui scop participantii la proiect efectuează stagiul de pregătire practică prevăzut în curriculum național, în cadrul a două restaurante din Lisabona. În urma parcurgerii acestuia, elevii își vor dezvolta competențe tehnice specializate ce vizează realizarea și promovarea preparatelor specifice bucătăriei internaționale.
Rezultatele proiectului includ, pe lângă competențele tehnice specializate ce urmează a fi dobândite, și achiziționarea de competențe lingvistice și culturale prin intermediul programului cultural pe care participanții îl vor parcurge în aceasta perioadă și care vizează multe obiective turistice și istorice din această țară.

Practical Work Experience in cooking International Dishes - Portugalia, 2013   Practical Work Experience in cooking International Dishes - Portugalia, 2013   Practical Work Experience in cooking International Dishes - Portugalia, 2013

PROIECT LEONARDO DE VINCI

      LLP-LdV/IVT/2011/RO/183

Dezvoltarea de competenţe prin utilizarea unor tehnologii moderne, necesare intrării pe piaţa muncii din industria auto.
Perioada de desfăşurare: 26.03.2011-15.03.2012
Locul de desfasurare: Wroclaw – Polonia
Parteneri : Uslugi Blacharsko – Lakiernicze Wroclaw

Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului : 16 elevi din clasa a X-a, 2 fete cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, 14 băieţi cu vârste între 15 şi 16 ani, aflaţi în formare iniţială ( IVT) , domeniul mecanic, calificarea -mecanic de motoare, nivelul 1 de calificare

Obiective: – Să sprijine participarea beneficiarilor la activităţi de formare pentru a dobândi şi utiliza cunoştinţe,deprinderi şi calificări într-un mediu profesional organizat în parteneriat internaţional, care să le faciliteze dezvoltarea profesională, posibilităţile de angajare şi participarea pe piaţa europeană a muncii;
– Să crească atractivitatea educaţiei şi formării profesionale şi încurajarea utilizării optime a rezultatelor, produselor şi proceselor inovatoare prin realizarea unei mobilităţi transnaţionale.

Obiective specifice: -Să acumuleze cunoştinţe şi să dobândească abilităţi şi competenţe în vederea facilitării dezvoltării profesionale şi asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la viaţa activă;
-Să faciliteze inserţia tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea recunoaşterii competenţelor dobândite prin mobilitate transnaţională.

Disciplinele de studiu vizate:
– Limbă şi comunicare
– Om şi societate
– Tehnologii
– Consiliere şi orientare

Produsele finale şi rezultatele aşteptate. Asigurarea sustenabilităţii:
– realizarea unui material de prezentare în format electronic care să cuprindă: scopul proiectului, obiectivele si rezultatele aşteptate, imagini din timpul stagiului şi impresii ale participanţilor din ambele părţi, recunoaşterea prestigiului şcolii pe plan local si regional, dezvoltarea unor colaborări viitoare cu partenerii de proiect, o mai bună inserţie pe piaţa muncii locale, regionale şi europene;
– dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale care să asigure lărgirea domeniului ocupaţional de calificare;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină ale participanţilor la stagiu.

Impactul aşteptat :
Impactul proiectului asupra instituţiei:
-îmbunătăţirea calităţii ofertelor referitoare la serviciile de educaţie non-formală şi instruire pe domenii specifice, cum ar fi formarea profesională, învăţarea pe toată durata vieţii şi pregătirea la locul de muncă.

Impactul proiectului asupra cadrelor didactice:
-facilităţi în ceea cea priveşte tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin creşterea nivelului educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii şi prin -îmbunătăţirea nivelului de calificare al acestora.

Impactul proiectului asupra elevilor:
-Dezvoltarea competenţelor sociale şi a abilităţilor de comunicare mai buna motivaţie pentru învăţare.

Impactul proiectului asupra comunităţii locale:
-Schimbarea imaginii şcolii în comunitatea locală.