• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Oferta Educationala 2020 – 2021

Nr.

crt.

FILIERA/FORMĂ DE INVATAMANT PROFIL/CALIFICARE PROFESIONALA Plan aprobat de catre ISJ pentru anul scolar 2020-2021 Realizat Ultima medie de admitere
Nr.clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi
1 TEORETICA/LICEAL ZI UMAN-FILOLOGIE 1 28 1 27 7,60
2 TEORETICA/LICEAL ZI REAL – MATEMATICĂ INFORMATICĂ-intensiv informatică 1 28 1 28 7,51
3 TEHNOLOGICĂ/LICEAL ZI TEHNIC-MECANICA 1 28 1 26 3,02
4 TEHNOLOGICĂ/LICEAL ZI TEHNIC-ELECTROMECANICĂ 1 28 1 27 5,70
5 TEHNOLOGICĂ/LICEAL SERAL – CLS.A IX A TEHNIC-MECANIC 1 28 1 25
6 TEHNOLOGICĂ/LICEAL SERAL- CLS.A XI A TEHNIC-MECANIC 1 28 1 20
6 TEHNOLOGICĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI – ZI MECANICĂ –SUDOR 0,5 14 0,5 8
7 TEHNOLOGICĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI – ZI TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – Ospătar(chelner)vânzător în unități de alimentație 0,5 14 0,5 15

 

INFORMATII LEGATE DE ALEGEREA TRASEULUI EDUCATIONAL IN DOMENIUL TEHNOLOGIC IN ANUL SCOLAR 2021-2022 – PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-a

Platforma “Alege-ţi drumul!

O platformă dedicată elevilor, un mijloc de orientare în alegerea meseriei. Oricare dintre calificările oferite îţi va oferi o certificare pentru angajare, valabilă în România şi în Uniunea Europeană.

Consideratii generale.

Platforma “Alege-ţi drumul!” reprezintă portalul de informare al tuturor elevilor, profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.

Aici se găsesc toate informațiile necesare pentru a fi la curent cu ultima ofertă de învățământ profesional, noutățile din domeniu, cele mai recente acte normative emise de Ministerul Educației Naționale, tot ceea ce trebuie știut despre calificări și toate documentele necesare elevilor (fișe de înscriere, contracte de pregătire practică etc.), profesorilor (curricula) și companiilor.
Pentru a creşte importanţa acordată legăturii directe cu piaţa muncii, acest portal este un instrument important și pentru companiile ce își doresc să devină parteneri în ruta învățământului profesional și tehnic, companii ce au astfel posibilitatea să se implice direct în formarea elevilor, de la etapa de selecţie, până la evaluare şi organizarea examenului de certificare profesională.

 

SPECIALIZARI ȘI CALIFICĂRI INCLUSE IN OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI BĂNĂȚEAN 

  1. TEHNICIAN MECATRONIST – INVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

Descriere

Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice. Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale echipamentelor mecatronice, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Pregătire

Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Certificare

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Tehnician mecanic – 311519;
• Tehnician mașini și utilaje – 311518;
• Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale – 311524
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

 

  1. TEHNICIAN ELECTROMECANIC – INVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

Descriere

Tehnicienii electromecanici vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, intreținere și reparare a instalațiilor electromecanice.
Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesară. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele electromecanice în vederea funcționării specificației și reglementarilor.

Pregătire

Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Certificare

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311305 – tehnician electromecanic
• 311306 – tehnician energetician/electrician
• 311309 – tehnician mentenanta, electromecanica-automatica, echipamente industriale
• 311518 – tehnician masini si utilaje
• 313107 – mașinist la instalații de turbine hidraulice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

 

SUDOR – INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

 

Descriere

Sudorul este capabil să execute, în condiţii de calitate şi de securitate a muncii, îmbinări sudate în colţ şi cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire şi prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificaţiei procedurii de sudare.

Pregătire

Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

Certificare

După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Sudor manual cu flacără de gaze – cod COR 721202;
• Sudor manual cu arc electric – cod COR 721203;
• Operator tăiere – cod COR 721205;
• Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721206;
• Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721207;
• Sudor – cod COR 721208.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

 

MECANIC AUTO – INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

 

Descriere

Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le vor permite să realizeze operaţii, cu grad redus de complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. Totodată, absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului în interiorul unităților de reparații auto precum și pe drumurile publice.

Pregătire

Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională – se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

Certificare

După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 723103 – Mecanic auto
• 723105 – Operator pregătire încercări vehicule
• 723104 – Operator standuri încercări
• 723102 – Electromecanic auto
• 723304 – Motorist
• 723305 – Ungător-gresor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.