• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Resurse Umane

Şcoala dispune de un personal didactic calificat în proporţie de 98%.

  1. Personal didactic

În anul şcolar 2020/2021 îşidesfăşoară activitatea un număr de:

–  41 cadre didactice titulare;

–   8  cadre didactice suplinitoare din care:

–    1  cadre didactice pensionate;

–    3 cadre didactice necalificate.

 

Distribuţia pe grupe de vechime

Vechime Debutant 1-5

ani

5-10

ani

10-15

ani

15-20

ani

20-25

ani

Peste 25 ani
În învăţ. 1 3 3 6 10 6 21
În unit. 1 3 3 6 10 6 21

 

Distribuţia pe grupe de vârste şi sexe

Vârstă Sub 25 ani 25-29

ani

30-34

ani

35-39

ani

40-44

ani

45-49

ani

50-54

ani

55-59

ani

60-65

ani

Peste

65 ani

Total
F 1 5 7 6 4 5 5 3 1 37
B 0 1 0 1 2 4 3 2 13
Total 1 6 7 7 6 9 8 5 1 50

 

Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu

Ponderea personalului didactic Număr Pondere
Cu domiciliul în OţeluRoşu 33 66,00%
Cu domiciliul în altă localitate 17 34,00%

 

Nr. posturi / norme didactice

Anul şcolar SPECIALITATEA CATEDREI (POSTULUI) Total Norme / posturi didactice CALIFICAŢI, din care Suplinitori necalificaţi***)
Total calificaţi Titulari*) Suplinitori calificaţi**)
2020-2021 Cadre didactice discipline cultură gen. 32,44 31,11 28,76 2,35 1,33
Cadre didactice discipline tehnologice 9,89 8,60 8,10 0,5 1,29
Maiştri instructori 5,92 5,92 5,47 0,45 0


1.Personal didactic auxiliar
 

– laborant – 1;

– bibliotecar – 1;

– secretar şef – 1;

– administrator financiar – 1.

-adrmistrator patrimoniu -1

 

2.Personal nedidactic

secretar dactilograf – 1;

– muncitor de întreţinere – 2;

– muncitor cu autorizaţie de fochist – 2;

– personal de curăţenieşi igienizare – 11;

– personal de pază şi garantarea securităţii patrimoniului – 1.

 

Posturi 01.01.2020

Posturi 01.01.2020_0001

LISTA-POSTURI-EXISTENT-LA-1.09.2019.pdf

POSTURI 01 MARTIE 2020

Posturi 01.09.2020