• 0255/530.383 / 0255/530.968
  • liceulotelurosu@gmail.com
  • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Transparenta institutionala

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE       Legea-Invatamantului-198/2023

ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar *

ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar *

Statutul Elevului – Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 4742/10.08.2016
pentru aprobarea Statutului elevului

Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului

ORDIN 6238 – 8.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

OM_6238_2023_-aprobare-metodologie_cadru-de-acoradre-a-burselor_scolare.pdf

HOTĂRÂRE 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

HOTĂRÂRE 810/2023-pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2023-2024

Ordin_3800-din-2023-Structura-anului-scolar-2023-2024.

CALENDAR EXAMENE NATIONALE 2023-2024

ORDIN 6156/2023 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024

Ordin-6156-din-2023-Organizarea-si-desfasurarea-examenului-national-de-bacalaureat-2024.

ORDIN nr. 6.151 din 31 august 2023 –privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a –absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2023-2024

ORDIN nr. 6.151 din 31 august 2023 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2023-2024

ORDIN Nr. 6.235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra anteprescolarilor / prescolarilor/elevilor si personalului unitatii de invatamant, precum si al altor situatii  corelate in mediul scolar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor in afara mediului scolar

Ordin-6235-Procedura-cazuri-violenta-scolara_MO-856-22-09.pdf

—————————————————————————————————————————————————

MECANISMUL DE AVERTIZARE ANONIMA A CAZURILOR DE VIOLENTA – LICEUL BANATEAN OTELU ROSU

Cazurile de violenta pot f sesizate pe adresa de mail –sesizareviolenta@liceulbanatean.ro

————————————————————————————————————————————————–

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A LICEULUI BANATEAN OTELU ROSU ( Ediție revizuită)

ROF – LICEUL BANATEAN

REGULAMENTUL INTERN A LICEULUI BANATEAN OTELU ROSU

RI – LICEUL BANATEAN

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI ELEVILOR

/Metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-din-cadrul-Consiliului-Elevilor.pdf