• 0255/530.383 / 0255/530.968
 • liceulotelurosu@gmail.com
 • Str. Republicii, Nr. 10, Loc. Otelul Rosu

Resurse Materiale

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şicondiţiididactico-materiale optime desfăşurării unui învăţământ de calitate.Astfel, din cele 4 corpuri de clădire existente la ora actuală, 3 au fost reabilitate, 2 prin Programul PHARE – TVET pentru învăţământul tehnic şi profesional, iar unul prin Programul Guvernamental finanţat de MedCT. Lucrările de reabilitare se ridică la suma de aproximativ 280000 Euro. La ora actuală unitatea noastră şcolară dispune de:

    –   37 săli de clasă în care sunt amenajate 29 de cabinete şi 8 laboratoare, după cum urmează:

           – Cabinete de limbă română                                          -5

           – Cabinete de limbi străine                                            -4

           – Cabinete de matematică                                              -4

           – Cabinete de geografie                                                 -2

           – Cabinet de istorie                                                        -1

           – Cabinet de socio-umane                                             -1

           – Cabinete de fizică                                                       -2

            – Cabinet de religie                                                       -1

           – Cabinet de desen şi arte plastice                                 -1

           – Cabinet de educaţie muzicală                                     -1

           – Cabinet tehnic – Desen tehnic                                                -1

           – Cabinet tehnic – Studiul  materialelor                         -1

           – Cabinet tehnic – Tehnologii mecanice                        -2

           – Cabinet tehnic – Mecanic auto                                    -1

           – Cabinet tehnic – Electrotehnică                                   -1

           – Cabinet tehnic – Turism si alimentaţie publică           -1

           – Laborator de chimie                                                   -1

           – Laborator de biologie                                                 -1

           – Laborator de fizică                                                     -1

           – Laborator tehnic – Electrotehnică                               -1

           – Laboratoare de informatică                                        -3

           – Laborator de mecatronică                                           -1

 

  –  5 ateliere şcoală, dintre care:

           – Domeniul mecanic                                                       – 3

          – Domeniul electromecanic – nivel 1                              -1

          – Domeniul turism si alimentaţie publică – nivel 1          -1

   – Sală de sport                                                                      -1

  – Bibliotecă şcolară                                                               -1

  – Cabinet medical                                                                  -1

  – Punct alimentar şcolar                                                       -1

  – Cabinet de orientare şi consiliere profesională                 -1

  – Cabinet de asigurare a calităţii                                         -1

  – Muzeude  geografie literară                                              -1

   – Clubul elevilor                                                                   -1

 

Materiale didactice şi echipamente

 

Unitatea noastră a demarat, în anul 2002, formalităţile pentru depunerea dosarului de candidatură pentru proiectul PHARE TVET – Componenta învăţământ profesional şi tehnic.

Procurarea de echipamente, derulată în perioada 2003-2006, a constat în achiziţionarea:

 • unui laborator de informatică;
 • echipament de birotică;
 • echipament pentru nivelul 1 de calificare şi pentru dotarea laboratoarelor în domeniul mecanic, electric, construcţii si lucrări publice, structurate pe următoarele loturi:
 1. lotul 1 – Echipament IT – în valoare de 34363  Euro;
 2. lotul 2 – Echipament mecanic şi metalurgic – în valoare de 18228,25 Euro;
 3. lotul 4 – Echipament electronic – în valoare de 15597,47 Euro;
 4. lotul 5 – Echipament hidraulic şi pneumatic – în valoare de 28732,30 Euro;
 5. lotul 6 – Echipament electric şi electronic – în valoare de 22244,01 Euro;
 6. lotul 15 – Echipament construcţii – în valoare de 39284,25 Euro;
 7. lotul 18 – Aparate de măsură – în valoare de 570,45 Euro;
 8. lotul 22 – Microscop metalografic – în valoare de 1292,7 Euro;
 9. lotul 25 – Echipament proiectare – desen – în valoare de 1492,19 Euro;
 10. lotul 26 – Modele şi machete – în valoare de 11316,06 Euro.
 11.  

În cadrul celei de-a doua componente din această etapă, am primit echipamente în valoare de 220000 Euro, alocate pentru domeniile de pregătire mecanic, electric şiconstrucţii publice pentru nivelul 2, cât şi dotarea completă pentru un laborator de mecatronică.

Au fost dotate cu materiale didactice şi cabinetele de fizică – chimie – biologie, printr-un program guvernamental finanţat de MEdC. Tot printr-un program guvernamental finanţat de MEdC, prin ISJ am obţinut dotarea cu mobilier şcolar a unui număr de 8 săli de clasă.

 

Nivelul de dotare cu rsurse educaționale . Manuale şcolare

            În anul şcolar 2018-2020, manualele şcolare destinate învăţământului obligatoriu au fost comandate în timp util editurilor având o acoperie procentuală diferită pe cicluri de şcolarizare, astfel:

 • pentru clasele a IX-a, a X-a, învăţământ obligatoriu, în proporţie de 65%.
 • Pentru clasele XI- XII -a , in proporție de 100 %

Toate comenzile au fost precedată de o expoziţie de carte şcolară.

Au avut loc discuţii între cadrele didactice de la nivelul fiecărei arii curriculare, cât şi între cadrele didactice de la nivelul fiecărei comisii metodice în vederea selectării manualelor şcolare. S-au purtat discuţii cu profesorii cât şi cu colectivele de elevi, astfel încât au fost selectate manualele cele mai bune pentru specializările şi domeniile pe care le şcolarizăm.